Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra den 14. september 2021

 

Referat fra den 14. september 2021

PU møde 14. september 2021 - d. 14-09-2021 kl. 15:30 til 17:00
Deltagere: Skads Provstiudvalg
Afbud: Peter Lauridsen Hundebøll, Hans Jeppe Andersen

MødepunktReferat
1 - Kvartalsrapporter, 2. kvartal 2021 -kirkekasserne i Skads Provsti

Kvartalsrapporter for menighedsrådene økonomi efter 2. kvartal 2021 er vedlagt.

Det indstilles til Provstiudvalget, at rapporteringen tages til efterretning.

Sager:
Økonomirapportering - Skads Provsti og provstietsmenighedsråd - Kvartalsrapport 2 kvartal 2021 (2021- 22681)

Bilag:
Kvartalsrapporter, 2. kvartal 2021 - kirkekasserne i Skads Provsti, 20210909112848023
Indstillingen tiltrådt.
2 - Hvordan håndteres ønsker om frie midler fra Menighedsråd, jf. spørgsmål på budgetsamrådet

På budgetsamrådet d. 31. august stilledes spørgsmålet: Hvordan håndteres eventuelle ønsker om egenfinansiering via af frie midler ?

Det indstilles til Provstiudvalget, følgende meddeles til Menighedsrådene:
Hovedbudskabet er: Der er ingen ny praksis i forhold til tidligere.

Praksis indebærer, at:
Hvis udgiften på et projekt er under 50.000 kr., kan arbejdet iværksættes af Menighedsrådet uden godkendelse i Provstiudvalget.

Hvis udgiften på et projekt er større end 50.000 kr., forudsætter det godkendelse i Provstiudvalget.

Sager:
Budget 2022 - Skads Provsti (2021 - 7686)

Bilag:
Planche - frie midler, Budgets
Indstillingen tiltrådt.
3 - Orgel i VFK - hastesag, orgelbælg er blevet stiv og læk - reparation af orgelbælg.

Den tidligere nævnte administrativt nævnte hastesag om orgelbælg, som er stivnet og læk vedlægges.
Det indstilles til Provstiudvalget, at afgørelsen tages til efterretning.

Sager:
henvendelse og afgørelse - Vor Frelsers kirkes menighedsråd - Orgel hastesag, orgelbælg er blevet stiv og læk - reparation af orgelbælg - (2021 - 24535)

Bilag:
Orgel i VFK - hastesag, orgelbælg er blevet stiv og læk - reparation af orgelbælg.
Indstillingen tiltrådt.
4 - Tag på Zions Kirke - yderligere materiale og forslag til nyt møde

ZIons sogns menighedsråd har fremsendt yderligere materiale og forslag om afholdelses af møde.

Det indstilles til Provstiudvalget, at sagen drøftes.

Sager:
Zions Kirkes tag (2020 - 31238)
Zions Kirkes tag (2020 - 31238)
Zions Kirkes tag (2020 - 31238)

Bilag:
Mere angående tag, Overslag samlet incl. omfugning, Tidsplan revideret, 162_Notatrapport_fra Teknologisk institut
Indstillingen tiltrådt, idet dog ønske om finansiering af jubilæum i Zions ikke imødekommes.
6 - Rammer og budget for PUK kassen 2022

I vedlagte budgetforslag er indarbejdet en ligningstildeling på - igen i år - 1.700.000 kr. til Puk kassen.

Det indstilles til Provstiudvalget, at budget og ligningstildeling godkendes.

Sager:
Budget for PUK kassen 2022 (2021 - 24778)

Bilag:
Rrammer og budget for
Indstillingen tiltrådt.
7 - Drøftelse af ændring af arbejdstilrettelæggelsen på Provstikontoret .

Sager:
Arbejdstilrettelæggelsen på Provstikontoret (2021 - 24782)

Bilag:
Drøftelse af ændring af arbejdstilrettelæggelsen på provsitkontoret (Oprettelsesdokument)
Sagen drøftet.
2021 - 24528 - Skads Provsti – Møder 14-09-2021, 15:30
 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk