Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Gaveregulativ

 

Gaveregulativ for kirkekasserne og provstiudvalgskasserne i Ribe Domprovsti og Skads Provsti

Når der inden for Folkekirken gives gaver er man underlagt de almindelige skatteregler.
Folkekirken er samtidigt både en offentlig institution, der er underlagt forvaltningsloven og en institution, hvis økonomi reguleres af Folkekirkens egne love.

Der må gives tingsgaver, som ikke kan ombyttes til kontanter.

Der må ikke gives kontantgaver, gavekort og ting, der kan byttes til kontanter.
Er dette alligevel sket, skal giveren indberette gaven til skattevæsenet, og modtageren skal oplyse beløbet på sin årsopgørelse.

Gaver og erkendtligheder til medarbejdere, menighedsrådsmedlemmer og frivillige medarbejdere
Julegaver må højest koste 500 kr.*
Andre lejlighedsgaver eller erkendtligheder må højest koste 500 kr.*
    *Der må pr. år sammenlagt gives op til 1.300 kr. i gaver til medarbejdere 

Særlige gaver ved jubilæer og ved fratrædelse 
Ved medarbejderes jubilæer udbetales der gratiale efter de overenskomstmæssige aftaler.
Gaver ved fratrædelse og ved jubilæer ved 25, 35, 40, 45 og 50 års ansættelse i Folkekirken må højst koste 1.200 kr.
En medarbejder må dog højest få jubilæumsgratiale og jubilæumsgave på sammenlagt 8.000 kr. skattefrit.

Gaver og erkendtligheder må aldrig gives i stedet for løn eller honorar for en tjenesteydelse

Gaver skal altid overholde skattevæsenets retningslinjer:

Skatteregler for gaver fra arbejdsgivere se https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2234840
og gaver til foredragsholdere m.m. se https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2234842.
Vedrørende jubilæer og fratrædelse se https://skat.dk/skat.aspx?oid=1976813.

Vedtaget af Ribe Domprovstiudvalg den 22. marts 2023.
Vedtaget af Skads Provstiudvalg den 18. april 2023

 
Skads Provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21283843 - EAN nr.: 5798000857926