Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Forsiden

 

Kirke og Kultur - se de mange tilbud

Menubillede - Kirke og Kultur
Menubillede - Foredrag
Menubillede - Koncerter
Menubillede - Andet Kultur
Menubillede - Gudstjenester
Menubillede - Nyhedsbrev
Menubillede - Sorggrupper
 

Skads Provsti

I Skads Provsti har vi både de smukke og typiske middelalder kirker såvel som de helt moderne kirker. Det er altså et sted, hvor man tænker kirke i enhver generation, for at blive ved med at have et sted at møde i både glæde og sorg.

Provstiets kirker - Tryk her

Kort over Provstiet

Find sognene i provstiet på kortet
Sogne i Skads Provsti

Orienteringsmøder

De planlagte orienteringsmøder
 er alle aflyst på grund af coronasituationen.

Se her -->

Provstiets kalender

Biskop Elof Westergaard

Billede af biskop Elof Westergaard

Følg biskoppens prædikener mv. via Ribe Stifts facebookside.

FACEBOOK

Korte gudstjenester uden fællessang

Biskopper har den 6. januar udsendt en vejledning med skærpede retningslinjer for folkekirken. Gudstjenester bør højst vare 30 minutter, og det anbefales nu at holde to meters afstand.

Anbefalingen til kirkerne lyder nu på helt at undgå fællessang ved gudstjenester, der fra fredag ikke bør vare mere end en halv time. I stedet kan koret eller kirkesangeren synge for menigheden, eller kirkemusikerne kan spille instrumental musik. Det samme gælder kirkelige handlinger som begravelser og bisættelser.

Det skriver biskopperne i en vejledning, der gælder fra fredag den 8. januar, til alle præster, menighedsråd og medarbejdere. Her anbefaler de også at aflyse alle aktiviteter bortset fra gudstjenester og kirkelige handlinger. De indskærper samtidig, at forsamlingsforbuddet på fem personer gælder, hvis aktiviteter som koncerter eller studiekredse bliver gennemført.
Sundhedsmyndighederne har ændret anbefalingen om afstand fra en til to meter, og kravet til hvor mange personer, der samlet set må være i kirkerummet i forhold til dets størrelse, bliver skærpet.

 

 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 76 12 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk