Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalget

 

Provstiudvalgets opgaver:

  • Fastsættelse af rammebevilling for kirkekassernes driftsudgifter og bevilling til anlægsarbejder.
  • Fastsætter det samlede ligningsbeløb i provstiet/kommunen
  • Godkendelse af menighedsrådenes årsregnskaber
  • Udøvelse af forvaltningstilsyn/legalitetskontrol i forhold til menighedsrådenes forvaltning af de bevilgede midler og administration.
  • Godkendelse af kirkegårdsvedtægter
  • Fastsættelse af fælles kirkegårdstakster
  • Godkendelse af sager vedr. præsteembedernes ejendomme (salg, nedrivning, ombygning, bortforpagtning).

Overordnet følger provstiudvalget nøje de økonomiske behov i ligningsområder bl.a. gennem investeringsoversigter på anlægsområdet.


Provstiudvalgsmedlemmer:

Formand

Preben Kræn Christensen

Skolestien 7

Hjerting

6710 Esbjerg V
-----------------------
Næstformand

Peter Lauridsen Hundebøll

Baldursgade 7

6700 Esbjerg

-----------------------

Menigt medlem

Poul Erik Kammersgaard

Fortuna Alle 61

6705 Esbjerg Ø
-----------------------
Menigt medlem

Hans Jeppe Andersen

Karl Jensens Vej 10

Allerup

6731 Tjæreborg
-----------------------
Menigt medlem

Erik Nielsen

Skoletoften 92

Guldager

6710 Esbjerg V

-----------------------
Menigt medlem

Johannes Jakobsen Sidelmann

Vesterled 37

6731 Tjæreborg
-----------------------
Menigt medlem

Freddy Christensen

Ved Skibsværftet 4B

Nordby

6720 Fanø

-----------------------

 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 76 12 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk