Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalget

 

Provstiudvalgets opgaver:

  • Fastsættelse af rammebevilling for kirkekassernes driftsudgifter og bevilling til anlægsarbejder.
  • Fastsætter det samlede ligningsbeløb i provstiet/kommunen
  • Godkendelse af menighedsrådenes årsregnskaber
  • Udøvelse af forvaltningstilsyn/legalitetskontrol i forhold til menighedsrådenes forvaltning af de bevilgede midler og administration.
  • Godkendelse af kirkegårdsvedtægter
  • Fastsættelse af fælles kirkegårdstakster
  • Godkendelse af sager vedr. præsteembedernes ejendomme (salg, nedrivning, ombygning, bortforpagtning).

Overordnet følger provstiudvalget nøje de økonomiske behov i ligningsområder bl.a. gennem investeringsoversigter på anlægsområdet.


Provstiudvalgsmedlemmer:

Formand

Provst Kræn Christensen
Sjelborg Strandvej 13
6710 Esbjerg V
-----------------------
 

Næstformand

Peter Lauridsen Hundebøll
Baldursgade 7
6700 Esbjerg
-----------------------

Menigt medlem

Poul Erik Kammersgaard
Fortuna Alle 61
6705 Esbjerg Ø
-----------------------

Menigt medlem

Hans Jeppe Andersen
Karl Jensens Vej 10
Allerup
6731 Tjæreborg
-----------------------

Menigt medlem

Orla Fielsø,
Vægtens Kvarter 38
6710 Esbjerg V. 
-----------------------

Menigt medlem

Johannes Jakobsen Sidelmann
Vesterled 37
6731 Tjæreborg
-----------------------

Menigt medlem

Karen Gejl Friis 
Vestervejen 33
6720 Fanø
-----------------------

 
Skads Provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21283843 - EAN nr.: 5798000857926