Nyt fra Ribe Stift

 

Nyt fra Ribe Stift

Jesus vasker sine disciplenes fødder, og da de ikke kan forstå, hvorfor han har gjort det, siger han til dem: ”Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer”.

¤

Det græske ord, som vi...


Prædiken til palmesøndag

En kvinde kommer med en alabastkrukke fuld af ægte, kostbar nardussalve. Hun bryder krukkens forsegling og hælder olie ud over Jesu hoved.

Alle undtagen Jesus bliver forarget. Han roser ligefrem hendes...


Vi har i Ribe Stift, mange spændende præstestillinger slået op. Vil du være præst på landet eller er du mere til bylivet? Ribe Stift rummer mange forskellige præstestillinger.


Bønner og liturgier til gudstjenester, andagter og kirkens digitale hilsner.


Mariæ bebudelses dag

Maria står i skyggen af sin søn, men der kan være god grund til også at have øje for den, der står i skyggen. Vi mennesker lærer af hinanden. Vi kan lære af Maria og ikke mindst af den sang, vi hører hende...


Årets tema er: Gudstjenestens liturgi mellem tradition og fornyelse.

Igen i år inviterer biskoppen til konvent for præster i Ribe Stift. Udvalget har lavet et spændende program med 3 gode foredragsholdere.


Mens kirkerne er lukkede, sender Danmarks Radio fortsat søndagsgudstjenester både på radio og tv.


Biskopperne har på baggrund af reglerne for gennemførelse af begravelser og bisættelser i folkekirken, udarbejdet denne vejledning med det overordnede sigte, at undgå smittespredning af COVID-19.


Efter det store ønske om at kunne transmittere fra de kirkelige handlinger, der foretages i kirken med minimum antal deltagere, er der udarbejdet denne vejledning ang. retningslinjer og regler for transmissioner fra kirken.


Stillingen som sognepræst i Øse-Næsbjerg Pastorat i Varde Provsti er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2020


 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 76 12 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk