Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra den 20. september 2021

 

Referat fra den 20. september 2021

Valgbestyrelsesmøde i anledning af valg til provstiudvalg i Skads Provsti samt til repræsentant i Ribe stiftsråd. - d. 20-09-2021 kl. 08:00

 

MødepunktReferat
1 - Aflysning af valg til provstiudvalg og afholdelse af valg til stiftsråd.

Der var ved fristens udløb for indlevering af kandidatlister (d. 13. september 2021, kl. 16) indleveret 1 liste for valg af læge medlemmer af provstiudvalget og 1 liste for præsterepræsentant i provstiudvalget. Der var indleveret 2 lister til valg til stiftsrådet.

Alle de modtagne lister findes gyldige.

Følgende er valgt som læge medlemmer af provstiudvalget:
1. Hans Jeppe Andersen,
Karl Jensensvej 10, 6731 Tjæreborg.

2. Johannes Jakobsen Sidelmann,
Vester allé 37, 6731 Tjæreborg.

3. Orla Fielsø,
Vægtens Kvarter 38, 6710 Esbjerg V.

4. Karen Gejl Friis,
Vestervejen 33, 6720 Fanø.

5. Peter Hundebøll,
Baldursgade 7, 6700 Esbjerg.

Følgende er valgt som stedfortrædere for læge medlemmer af provstiudvalget:
6. Birthe Lygum,
Norgesgade 46 A, 2. tv, 6700 Esbjerg.

7. Erik Nielsen,
Skoletoften 92, 6710 Esbjerg V.

8. Michael Møller
(personlig suppleant for Karen Gejl Friis),
Bavnevej 38, 6720 Fanø

Følgende er valgt som præsterepræsentant i provstiudvalget:
1. Poul Erik Kammersgaard,
Fortuna allé 61, 6705 Esbjerg V.

Følgende repræsentant er valgt som stedfortræder for præsterepræsentant til provstiudvalget:

2. Bent Skovhus Christensen,
Ådalshaven 94, 6710 Esbjerg V.

Da der er indkommet 2 lister til Stiftsrådet, skal der afholdes valg med stemmeafgivelse fra medlemmerne i hvert enkelt menighedsråd i provstiet. Hver formand for menighedsråd i Skads provsti vil senest d. 4. oktober modtage stemmemateriale og oplysning om fristen for at aflevere de udfyldte stemmesedler til valgbestyrelsen.

Sager:
Valg - til Provstiudvalg og Stiftsråd - Skads provsti (2021 - 26087)

Bilag:
Valgbestyrelsens modtagne lister, Liste - Læge medlemmer til provstiudvalg, Liste Præsterepræsentant til Provstiudvalg, Liste 1, Esbjerglisten lægt medlem til stiftsråd, Liste 2 Esbjerg- Fanølisten lægt medlem til Stiftsråd
Det indstilles til Valgbestyrelsen at d. 23. september underrettes der om, hvem der er valgt som læge medlemmer af Skads provstiudvalg og som præstemedlem af Skads provstiudvalg, idet dette protokollat samtidigt lægges på Skads Provstis hjemmeside, at der gennemføres valg til fastlæggelse af medlem af stiftsrådet i henhold til gældende regler.

BESLUTNING:

Det indstillede tiltrådt af valgbestyrelsen:

----------------------------------------------------
Bente Sørensen (formand for valgbestyrelsen)


----------------------------------------------------
Peder Munck.


----------------------------------------------------
Provst Kræn Christensen
2021 - 25965 - Skads Provsti – Møder 20-09-2021, 08:00
 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 76 12 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk