Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra fællesmøde, Ribe Domprovstiudvalg og Skads Provstiudvalg, den 22. februar 2023

 

Referat fra fællesmøde, Ribe Domprovstiudvalg og Skads Provstiudvalg, den 22. februar 2023

Fællesmøde, Ribe Domprovstiudvalg og Skads Provstiudvalg, 22. februar 2023 kl. 17:30 til 19:00 i Kannikegården, Ribe


Deltagere fra Ribe Domprovstiudvalg: domprovst Morten Fester Thaysen, Niels Peder Regel, Simon Vedstesen, Jens Eg Løkkegaard, Pia Sørensen Skov, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Birthe Appel Pedersen, Uffe Vestergaard Pedersen

Deltagere fra Skads Provstiudvalg: provst Kræn Christensen, Johannes Jakobsen Sidelmann, Orla Fielsø, Karen Gejl Friis, Peter Lauridsen Hundebøll, Poul Erik Kammersgaard, Hans Jeppe Andersen

 

MødepunktReferat
1 - Godkendelse af dagsordenGodkendt
2 - Fælles HR-medarbejderDer er enighed om, at der skal arbejdes videre med et løsningsforslag, som skal fremlægges for
menighedsrådene i begge provstier.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal klargøre
materiale til fremlæggelse på budgetformøder i
provstierne:
Domprovst Morten Fester Thaysen
Simon Vedstesen
Provst Kræn Christensen
Hans Jeppe Andersen.

Som udgangspunkt skal det være en fuldtidsstilling.
Alle sogne skal deltage.
Der skal være en bestyrelse tilknyttet.
Placering ikke fastlagt.
3 - Fælles økonomikontor - udfordringer og
erfaringer drøftes
Der ønskes et fælles økonomikontor indenfor en periode på 4 år.
4 - Opdatering af gaveregulativGaveregulativet skal opdateres.
Grænsen på 300 kr. skal hæves til 400 kr.

Arbejdsgruppe:
Pia Sørensen Skov
Johannes Sidelmann
Poul Erik Kammersgaard
5 - GIAS/kirkegårdstakster - orientering om ny
takstberegning
I henhold til cirkulære nr. 9074 af 12/02/2013 skal der ske en genberegning af kirkegårdstaksterne
mindst hvert 4. år, samt har provstiudvalgene
ansvaret for at sikre ensartede takster i
ligningsområdet.

Graver Søren Brydsø, Guldager Kirkegård, er ny kontaktperson på opgaven.

Der er udformet brev til menighedsråd og graver, som udsendes senest 28. februar 2023.
6 - EventueltFremadrettet indkaldes der til fællesmøde hvert år
omkring samme tidspunkt.

I 2024 indkalder Skads Provsti.

2023 - 6910 - Skads Provsti – Møder 22-02-2023, 17:30

 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk