Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra den 24. januar 2023

 

Referat fra den 24. januar 2023

PU møde 24. januar 2023 kl. 15:30 til 18:00 i sognehuset i Bryndum


Deltagere: Kræn Christensen, Johannes Jakobsen Sidelmann, Orla Fielsø, Karen Gejl Friis, Peter Lauridsen Hundebøll, Poul Erik Kammersgaard, Hans Jeppe Andersen

 

MødepunktReferat
1 - El-ladestandere

På provstesamråd er der besluttet at forelægge
forslag for provstiudvalgene i Ribe Stift om, at
provstierne indgår i et forpligtende samarbejde
omkring opgaven med opsætning af elladestandere.

Den 1. januar 2025 er folkekirkens myndigheder
forpligtet til at have etableret el-ladestandere på
parkeringspladser med mere end 20 pladser.

Der indstilles til Provstiudvalget, at man indgår i et
forpligtende samarbejde med de øvrige provstier i
Ribe Stift eller etablering af et samarbejde på tværs
af stifterne.
Indstillingen tiltrådt.
2 - Valg af bygningssagkyndig

Der indstilles til Provstiudvalget, at Torben Hagen
vælges som ny bygningssagkyndig for Skads Provsti.

Torben Hagen er indehaver af AR-CO APS ARKITEKT
& BYGNINGSKONSTRUKTØR.

Torben er også bygningssagkyndig for Ribe
Domprovsti.
Indstillingen tiltrådt.

Der vælges bygningssagkyndig fremadrettet på første
provstiudvalgsmøde efter nyvalg af provstiudvalg.
3 - Provstiudvalgskonference

Landsforeningen af Menighedsråd afholder
provstiudvalgskonference på Trinity Hotel i
Fredericia den 11. marts 2023 fra kl. 10:00 til 15:30.

Deltagerpris kr. 945 pr. person.

Sagsnr. 2022-37533
Konferencen udsat.
4 - Vor Frelsers MR - afgørelse vedr. restaurering af
visemotor i tårnuret i Vor Frelsers Kirke

Til orientering godkender Stiftsøvrigheden det af
menighedsrådet ansøgte om restaurering af
visemotor i tårnuret i Vor Frelsers Kirke.
Opmærksomheden henledes på konsulenternes
forudsætninger til denne godkendelse herunder, at
arbejdet ikke medfører udseendemæssige
ændringer.

Sager:
Skads Provsti - Byggesag - Vor Frelsers Kirke - Vor
Frelsers Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022 -
25159)

Bilag:
Afgørelse vedr. restaurering af visemotor i tårnuret i
Vor Frelsers Kirke
5 - Vor Frelsers MR - restaurering af Sognehusets
varmt- og koldtvandsrør

Vor Frelsers Menighedsråd søger om tilladelse til at
forny sognehusets vandrør i kælderen.

Der søges om finansiering via driftsmidler i 2022, kr.
87.625.

Der indstilles til Provstiudvalget, at ansøgningen
imødekommes, og at der placeres kr. 87.625 på "frie
midler, afgrænsede projekter" ved afslutning af
regnskabsår 2022.

Sager:
Ansøgning - Vor Frelsers MR - Udskiftning af rør i
sognehus (2022 - 38300)

Bilag:
Tilbud_11692, Tilbud CWR, Beslutningsprotokolat,
Tilladelse til at igangsætte restaurering af
Sognehusets varmt- og koldtvandsrør
Indstillingen tiltrådt.
6 - Folkekirkens Hus - anlægsprojekt afsluttet i 2022

Folkekirkens Hus søger om godkendelse til at
finansiere merforbrug på anlægsprojektet "nyt tag"
kr. 126.556 af de frie midler.

Der indstilles til Provstiudvalget, at ansøgningen
imødekommes.

Sager:
Økonomi - Vor Frelsers MR - Folkekirkens Hus -
anlæg 2022 - nyt tag (2023 - 1847)

Bilag:
460 FKH Anlæg 8151 afsl 222
Kræn, Peter og Karen erklærede sig inhabile og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
7 - Treenigheds MR - anlægsprojekt afsluttet i 2022

Treenigheds Menighedsråd søger om godkendelse
til at overføre restbeløbet, kr. 63.489, til frie midler
fra anlægsprojektet "indgangsparti ved sognegård".

Der indstilles til Provstiudvalget, at
ansøgningen imødekommes.

Sager:
Økonomi - Treenigheds MR - anlæg 2022 -
indgangsparti ved sognegård (2023 - 1765)

Bilag:
74 Anlæg 8101 afsl 222
Peter erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
8 - Skads MR - afgørelse vedr. udskiftning af fuger i
udvendigt murværk ved Skads Kirke

Til orientering godkender Stiftsøvrigheden det af
menighedsrådet ansøgte om udskiftning af fuger i
udvendigt murværk ved Skads Kirke.
Opmærksomheden henledes på konsulenternes
forudsætninger til denne godkendelse.

Provstiudvalget skal ansøges om 5% midler, når der
er indhentet tilbud fra 3 håndværkere samt truffet
beslutning herom i menighedsrådet.

Sager:
Skads Provsti - Byggesag - Skads Kirke - Skads Sogns
Menighedsråd - Kirkebygning - Fuger smuldrer
udvendigt (2022 - 31287)

Bilag:
Afgørelse vedr. udskiftning af fuger i udvendigt murværk ved Skads Kirke
9 - Tjæreborg MR - anlægsprojekter afsluttet 2022

Tjæreborg Menighedsråd søger om godkendelse til
at overføre restbeløbet, kr. 20.750, til frie midler fra
anlægsprojekterne "plæneklipper" og "kost til
minilæsser".

Der indstilles til Provstiudvalget, at ansøgningen
imødekommes.

Sager:
Økonomi - Tjæreborg MR - anlæg 2022 -
plæneklipper (2023 - 1738)
Økonomi - Tjæreborg MR - anlæg 2022 - Kost til
minilæsser (2023 - 1737)

Bilag:
998 8304 Anlæg afsl 222, 998 8305 Anlæg afsl 222
Johannes erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
10 - Hostrup MR - afgørelse vedr. restaurereing af
offerlag i Hostrup Kirke

Til orientering meddeler Stiftsøvrigheden et afslag til
menighedsrådets ansøgning på restaurering af
offerlag i Hostrup Kirke.
For endelig godkendelse bedes menighedsrådet
kontakte Nationalmuseets Kalkningstjeneste med
henblik på en besigtigelse af hvælvene.

Når projektet er klar til ny behandling, skal den
indsendes som ny sag via DAP - Byggesag.

Sager:
Skads Provsti - Byggesag - Hostrup kirke Skads
provsti - Hostrup Sogns Menighedsråd - Kirkebygning
(2022 - 35265)

Bilag:
Afgørelse
11 - Guldager MR - anlægsprojekter afsluttet i 2022

Guldager Menighedsråd søger om godkendelse til at
finansiere merforbrug på anlægsprojektet
"skimmelsvamp på inventar i kirkerummet" kr.
40.935 af de frie midler samt at overføre restbeløbet
fra anlægsprojektet "udvendig kalkning" kr. 13.500
til de frie midler.

Der indstilles til Provstiudvalget, at ansøgningerne
imødekommes.

Sager:
Økonomi - Guldager MR - anlæg 2022 - udvendig
kalkning (2023 - 1761)
Økonomi - Guldager MR - anlæg 2022 -
skimmelsvamp i inventar (2023 - 1760)

Bilag:
420 Anlæg 8004 afsl 2022, 420 Anlæg 8006 afsl 2022
Indstillingen tiltrådt.
12 - Grundtvigs MR - kvartalsrapport 30. september
2022

Genbehandling af kvartalsrapporten pr. 30.
september 2022 efter modtaget forklaring til
afvigelse på lønudgifter.

Der indstilles til Provstiudvalget, at
kvartalsrapporten godkendes med bemærkning om,
at eventuelle udgifter i forbindelse med
ferieafvikling, kursusfravær samt jubilæumsgratiale
skal afholdes indenfor tildelte driftsramme.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 3.
kvartal 2022 (2022 - 31488)
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 3.
kvartal 2022 (2022 - 31488)

Bilag:
Materiale til PU, 1255 Budget, formål komprimeret
301122, 1255 Forklaring 300922 til PU, 1255 Pivot
lønudg 300922, personalehåndbog rettet, 1255
Kvartalsrapport 3 underskrevet
Indstillingen tiltrådt.
13 - Grundtvigs MR - 5% midler - korshærspræst

Grundtvigs Menighedsråd søger om 5% midler til
dækning af udgifter i forbindelse med ansættelse af
korshærspræst med tilknytning til Grundtvigs Sogn.

Annoncering i Præsteforeningens blad samt
indretning af nyt kontor, samlet pris kr. 21.812,50.
Udgifterne er afholdt i 2022.

Der indstilles til Provstiudvalget, at ansøgningen
imødekommes.

Sager:
Ansøgning - 5% midler - Grundtvigs MR - udgifter
ifbm ansættelse af ny korshærspræst (2023 - 150)

Bilag:
Ansøgning om 5% midler, 1255 Ann
Præsteforeningen Bilag 827, 1255 Kontorstol
Bilag
931, 1255 Møbler Korshærspræst 519093, 1255
Protokol 02112022
Indstillingen tiltrådt.
14 - Sædden MR - anlægsprojekter afsluttet i 2022

Sædden Menighedsråd søger om godkendelse til at
finansiere merforbrug på anlægsprojektet "nyt tag,
Krebseparken" kr. 23.387 af de frie midler samt at
overføre restbeløbene fra anlægsprojekterne "nyt
tag, Ådalshaven" kr. 2.980 og "nye skærme i
kirkerummet" kr. 16.988 til de frie midler.

Der indstilles til Provstiudvalget, at ansøgningerne
imødekommes.

Sager:
Økonomi - Sædden MR - anlæg 2022 - nyt tag
Krebseparken 53 (2023 - 1762)
Økonomi - Sædden MR - anlæg 2022 - nyt tag
Ådalshaven 94 (2023 - 1763)
Økonomi - Sædden MR - anlæg 2022 - nye skærme til
kirkerum (2023 - 1764)

Bilag:
290 8511 Anlæg afsl 222, 290 8521 Anlæg afsl 222,
290 8011 Anlæg afsl 222
Indstillingen tiltrådt.
15 - Sædden MR - 5% midler - vandskade på
præstekontor

Sædden Kirke har haft vandskade på præstekontor,
som er udbedret. Sagen er afvist af
Forsikringsenheden.
Udgiften vurderes af menighedsrådet at kunne
afholdes indenfor den tildelte driftsramme og de frie
midler. Pris kr. 107.550.
Sagen er ikke tidligere behandlet på et
provstiudvalgsmøde.

Sædden Menighedsråd søger om 5% midler til at
rette op på konstruktionsfejlen og undgå
følgeskader, kr. 92.550.

Der søges om dispensation for at skulle hente tilbud til det videregående arbejde, da arbejdet ligger i
naturlig forlængelse af det allerede gennemførte
arbejde.

Der indstilles til Provstiudvalget, at ansøgningen
imødekommes.

Sager:
Ansøgning - 5% midler - Sædden MR - vandskade
præstekontor (2023 - 1834)

Bilag:
Sædden, Vandskade på præstekontor,
Omfangsrapport Sædding Kirke foreløbig, 290 FE
skade 220541 - Afgørelse, 290 Overslag Carton Byg
videregående arbejder, 290 Beslutningsprotokol
Sædden MR 12012023
Indstillingen tiltrådt.
16 - Gjesing MR - salg af tjenestebolig

Gjesing Menighedsråd modtog bud på
tjenesteboligen Berberisvej 4 i Gjesing med
overtagelse den 5. januar 2023.

Et enigt provstiudvalg har givet skriftligt tilsagn om
godkendelse af salget.
Salgspris kr. 2.940.000.

Købsaftale underskrevet den 19. december 2022 af
Cille Svane og Simon Platz samt af Gjesing
Menighedsråd den 20. december 2022.

Der indstilles til Provstiudvalget, at godkendelsen
føres til protokol.

Sager:
Tjenestebolig - Salgsaftale - Berberisvej 4 - Gjesing
MR (2022 - 38258)

Bilag:
Aktdokument, Til Gjesing MR, godkendelse salg,
Berberisvej 4, Gjesing
Indstillingen tiltrådt.
17 - Gjesing MR - salgssum overføres til
stiftsmidlerne

Gjesing Menighedsråd søger om at overføre kr.
2.859.919,43 fra salget af tjenesteboligen på
Berberisvej til stiftsmidlerne.

Salgssummen skal anvendes til et eventuelt
fremtidigt køb af ny præstebolig.
Der indstilles til Provstiudvalget, at ansøgningen
imødekommes.

Sager:
Ansøgning - indsættelse af salgsum i stiftsmidlerne -
Gjesing MR - salg af præstebolig (2023 - 1766)

Bilag:
Tiltrædelse til deponering af restsaldo fra salg af
præstebolig, SKM_C36823011212390
Indstillingen tiltrådt.
18 - Fanø MR - afgørelse vedr. skimmelsvamp i
orgel ved Sønderho Kirke

Til orientering godkender Stiftsøvrigheden det af
menighedsrådet ansøgte om bekæmpelse af
skimmelsvamp i orgel ved Sønderho Kirke.

Sager:
Skads Provsti - Byggesag - Sønderho Kirke - Fanø
Menighedsråd - Kirkebygning (2022 - 28674)

Bilag:
Afgørelse vedr. skimmelsvamp i orgel ved Sønderho
Kirke
19 - Fanø MR - anlægsprojekter afsluttet i 2022

Fanø Menighedsråd søger om godkendelse til at
finansierer restbeløbet, kr. 4.104, af frie midler.

Der indstilles til Provstiudvalget, at ansøgningen
imødekommes.

Sager:
Økonomi - Fanø MR - anlæg 2022 - ændring af dybde
på kirkebænke i Sønderho Kirke (2023 - 1759)

Bilag:
27 Anlæg 8001 afsl 222
Karen erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
20 - Bryndum-Vester Nebel MR - afgørelse vedr.
fjernelse af to bænke i Vester Nebel Kirke

Til orientering principgodkender Stiftsøvrigheden
det af Jørgen Overbys Tegnestue A/S udarbejdede projekt om fjernelse af to bænke i Vester Nebel Kirke
af marts 2020.
Forudsætningen for, at stiftsøvrigheden kan
godkende projektet er, at der indsendes en revideret
projektbeskrivelse.
Opmærksomheden henledes for god ordens skyld
på, at projektet ikke må påbegyndes, før
stiftsøvrigheden har givet en godkendelse.

Sager:
Skads Provsti - Byggesag - Vester Nebel Kirke -
Bryndum-Vester Nebel Sognes Menighedsråd -
Kirkebygning (2020 - 33958)

Bilag:
Afgørelse vedr. fjernelse af to bænke i Vester Nebel
Kirke
21 - Bryndum-Vester Nebel MR - afgørelse vedr.
istandsættelse af kirketårnet på Bryndum Kirke.

Til orientering godkender Stiftsøvrigheden det af
arkitekt af Jørgen Overbys Tegnestue, dateret
oktober 2022 om istandsættelse af kirketårnet.
Opmærksomheden henledes på, at Nationalmuseet
Kalkningstjeneste skal kontaktes forud for arbejdets
start med henblik på kalkprøvebehandling.

Sager:
Skads Provsti - Byggesag - Bryndum kirke - Bryndum-
Vester Nebel Sognes Menighedsråd - Kirkebygning -
Tårn (2022 - 36233)

Bilag:
Afgørelse
22 - Bryndum-Vester Nebel MR fremlægger projekt
"restaurering af Bryndum Kirke"

Byggesag indsendt til provstiudvalgsmødet, som blev
afholdt 6. december 2023.
Punktet blev udsat til januar mødet med henblik på,
at menighedsrådet inviteres til fremlæggelse af
projektet.

Sager:
Skads Provsti - Byggesag - Bryndum kirke bryndum
sogn 8918 - Bryndum-Vester Nebel Sognes
Menighedsråd - Kirkebygning (2022 - 36513)
Skads Provsti - Byggesag - Bryndum kirke bryndum
sogn 8918 - Bryndum-Vester Nebel Sognes Menighedsråd - Kirkebygning (2022 - 36513)

Bilag:
Opsummering af indberetning, Nationalmuseet,
besigtigelsesrapport historisk inventar,
Nationalmusset, besigtigelse af kalkmalerier,
Nationalmuseet, besigtigelse af indvendige
murflader samt kalkmalerier, Konservering,
Varmeanlæg, Kirkeministeriets varme, energi og
klimakonsulent, Budget_Overslag_Sakristi_Belysning
og lydanlæg, Beslutningsreferat Bryndum-Vester
Nebel MR 4. december 2022, Forslag til
istandsættelse, restaurering af Bryndum Kirke,
Budget overslag restaurering af Bryndum Kirke,
Aktdokument, Delreferat fra møde PU møde 6.
december 2022 Skads Provstiudvalg
Projektet indsendes på ny via Byggesag på DAP.
Projektet udvides med sakristiet.
Provsten bemyndiges til administrativ godkendelse.
23 - Fællesmøde med Ribe Domprovsti afholdes 22.
februar 2023 kl. 17:30 i Kannikegården
24 - Treenigheds MR - køb af ny præstebolig

Køb af ny tjenestebolig i Treenigheds Sogn.

Treenigheds MR har kr. 4.168.000 til rådighed i
forbindelse med køb af ny præstebolig.

Der indstilles til Provstiudvalget, at eventuel
merudgift dækkes af stiftslån.

Sager:
Henvendelse - Køb af ny præstebolig - Treenigheds
MR (2022 - 26718)

Bilag:
Salgsopstilling Gormsgade 88A
Peter erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.

2022 - 36944 - Skads Provsti – Møder 24-01-2023, 15:30

 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk