Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra den 22. februar 2023

 

Referat fra den 22. februar 2023

PU møde 22. februar 2023 kl. 17:25 til 17:30 i Kannikegården, Ribe


Deltagere: Kræn Christensen, Johannes Jakobsen Sidelmann, Orla Fielsø, Karen Gejl Friis, Peter Lauridsen Hundebøll, Poul Erik Kammersgaard, Hans Jeppe Andersen

 

MødepunktReferat
1 - Til Ribe Stift, Treenigheds MR, Bekræftelse på
indestående i Ribe Stift samt tilladelse til optagelse af lån

I forbindelse med køb af ny tjenestebolig har
Treenigheds Menighedsråd brug for dokumentation
for finansiering af bolig, som overtages den 15. juli
2023. Købesum kr. 5.200.000 samt
købsomkostninger og klargøring af bolig kr. 175.000.

Indestående midler i Ribe Stift fra salg af tidligere
tjenestebolig, kr. 3.168.000.
Tildelte anlægsmidler i 2023, kr. 1.000.000.
Optagelse af lån i Ribe Stift, kr. 1.207.000.

Der indstilles til Provstiudvalget, at sende
ansøgningen om dokumentation fra Ribe Stift med
anbefaling til stiftet, samt godkendelse af
lånebeløbet, kr. 1.207.000.

Sager:
Henvendelse - Treenigheds MR - Bankgaranti ved
huskøb (2023 - 6568)
Henvendelse - Treenigheds MR - Bankgaranti ved
huskøb (2023 - 6568)

Bilag:
2023.02.20.Bankgaranti, 20230127_Besigtigelsesnotat_GMG88A, Købsaftale underskrevet
Peter erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.

2023 - 6569 - Skads Provsti – Møder 22-02-2023, 17:25

 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk