Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra den 13. juni 2023

 

Referat fra den 13. juni 2023

PU møde 13. juni 2023 kl. 15:30 til 17:30


Deltagere: Kræn Christensen, Peter Lauridsen Hundebøll, Poul Erik Kammersgaard, Hans Jeppe Andersen, Karen Gejl Friis

 

MødepunktReferat
1 - Budgetbidrag 2024 PUK.

I budgetbidraget er der indarbejdet en
ligningstildeling på kr. 1.760.000 fordelt på drift, kr. 1.422.752 samt projektbevilling, kr. 337.248.

Der indstilles til Provstiudvalget, at budgetbidrag 2024 godkendes.

Sager:
Økonomi - budgetbidrag - PUK - 2024 (2023 - 17597)

Bilag:
Udkast til budgetbidrag 2024 PUK
Indstillingen tiltrådt.

Skads Provstiudvalg, CVR-nr. 21283843, Budget 2024,, Bidrag budget afleveret d. 13-06-2023 15:58
2 - Vor Frelsers MR - kvartalsrapport 31. marts
2023.
Kvartalsrapporten viser et underskud på driften, kr.
565.534,08 mod et budgetteret underskud for året,
kr. 1.749.999.
Fordeling af konsolideringsregnskab:
Vor Frelsers Kirke viser et underskud på driften, kr.
379.823,65, hvor der for året er budgetteret med et
underskud, kr. 1.050.000.
Der er afholdt udgift i driften til udskiftning af
vandrør i kælder, kr. 97.125, hvor der er hensat ved
årsafslutning 2022, kr. 87.625 på frie midler,
afgrænsede projekter.
Ligningsbeløbet til Ungdomspræsten for 2023 er
afregnet til Gjesing Sogn, kr. 106.761.
Der er indtægtsført ligning for 1. kvartal, kr. 26.697.

Folkekirkens Hus viser et underskud på driften, kr.
185.710,43, hvor der for året er budgetteret med et
underskud, kr. 700.000.

Der indstilles til Provstiudvalget, at
kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2023 (2023 - 13053)
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2023 (2023 - 13053)

Bilag:
460 Vor Frelsers Sogn, Kvartalsrapport 31. marts, 460 Kvartalsrapport 31032023 underskrevet, 460
Beslutningsprotokol 16052023, 460 VFK Budget, formål 31032023 kompr, 460 FKH Budget, formål 31032023 kompr
Indstillingen tiltrådt.
3 - Zions MR - kvartalsrapport 31. marts 2023.

Kvartalsrapporten viser et underskud på driften, kr. 93.071,34 mod et budgetteret underskud for året, kr. 250.000.
Der er oplyst, at merforbruget skyldes
periodeforskydninger samt manglende lejeindtægt for præsteboligen, Spangsbjerggade, kr. 13.000.

Der indstilles til provstiudvalget, at
kvartalsrapporten godkendes med bemærkning om,
at regnskabet skal holdes indenfor den tildelte driftsramme.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2023 (2023 - 13053)

Bilag:
Kvartalsrapport 1.kvt.2023 - Zions Kirke, Bemærkninger til rapport pr. 31-03-2023
Indstillingen tiltrådt.
4 - Byggesag - Zions MR - nyt tag på kirken samt omfugning af facade.

Zions menighedsråd søger om tilladelse til
udskiftning af tag på kirken samt omfugning af murværk øst, nord og vest.

Der er udarbejdet materiale af TEKT Atkitekterne.

Der indstilles til Provstiudvalget, at imødekomme ansøgningen og sende byggesagen til
viderebehandling i Ribe Stift.

Sager:
Skads Provsti -Byggesag - Zions Kirke (8906) - Zions Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - nyt tag på kirken samt
omfugning af murværk øst, nord og vest (2023 - 17569)

Bilag:
Byggeplads- og stillads oversigt, Overslag for
tagprojektet af 30.06.2022, Historik omkring tag - og
omfugnings-projekt, Opsummering
Indstillingen tiltrådt.
5 - Treenigheds MR - kvartalsrapport 31. marts 2023.

Kvartalsrapporten viser et underskud på driften, kr. 232.174,45 mod et budgetteret underskud for året, kr. 100.001.

Fordeling af konsolideringsregnskab:
Treenighedskirken viser et underskud på driften, kr. 184.875,24, hvor der for året er budgetteret med et underskud, kr. 100.000.
Der er indsendt begrundelse for afvigelse, som delvis
kan henledes til periodeforskydning.

Kvartalsrapporten for regnskabet for Stiftspræsten for åndeligt søgende i Ribe Stift viser et underskud, kr. 9.415,59.

Kvartalsrapporten for regnskabet for Teologi for Voksne i Ribe Stift viser et underskud, kr. 37.883,62.
Underskuddet kan henledes til periodeforskydning i
indtægterne.

Der indstilles til Provstiudvalget, at
kvartalsrapporten godkendes med bemærkning om,
at regnskabet skal holdes indenfor den tildelte driftsramme.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2023 (2023 - 13053)

Bilag:
74 Treenighedskirken, Kvartalsrapport 31. marts, 74 Samlet Kvartalsrapport 31032023 underskrevet, 74 Kirken Budget, formål 31032023, 74 Stiftspræst Budget, formål 31032023, 74 Teologi Budget, formål 31032023
Peter erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
6 - Jerne MR - kvartalsrapport 31. marts 2023.

Kvartalsrapporten viser et overskud på driften, kr. 26.833,99.

Der indstilles til Provstiudvalget, at
kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2023 (2023 - 13053)

Bilag:
630 Kvartalsrapport 31032023 underskrevet
Poul Erik erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
7 - Jerne MR -synsudskrift 28. april 2023.

Der indstilles til Provstiudvalget, at synsudskrifterne
godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Sager:
Synsudskrift - Jerne MR - 2023 (2023 - 17606)

Bilag:
20230428_Notat_Kirkesyn_Jerne_1
Poul Erik erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
8 - Skads MR - kvartalsrapport 31. marts 2023.

Kvartalsrapporten viser et overskud på driften, kr. 22.471,41.

Der indstilles til Provstiudvalget, at
kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2023 (2023 - 13053)

Bilag:
2605 Kvartalsrapport 31032023 underskrevet
Indstillingen tiltrådt.
9 - Grimstrup MR - kvartalsrapport 31. marts 2023.

Kvartalsrapporten viser et underskud på driften, kr. 56.213,37, mod et budgetteret underskud for året, kr. 100.000.

Der indstilles til Provstiudvalget, at
kvartalsrapporten godkendes med bemærkning om,
at regnskabet skal holdes indenfor den tildelte driftsramme.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2023 (2023 - 13053)

Bilag:
Grimstrup mr - kvartalsrapport Q 1 2023
Indstillingen tiltrådt.
10 - Sneum MR - kvartalsrapport 31. marts 2023.

Kvartalsrapporten viser et underskud på driften, kr. 97.551,01 mod et budgetteret underskud, kr. 175.000.
Der er oplyst, at merudgiften skyldes udgifter til el.
Der er efterfølgende sendt oplysning om, at der er indgået ny el-aftale pr. 1. juni 2023.

Der indstilles til Provstiudvalget, at
kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2023 (2023 - 13053)
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2023 (2023 - 13053)

Bilag:
942 Sneum, Kvartalsrapport 31. marts, 942
Kvartalsrapport 31032023 underskrevet, 942
Beslutningsprotokol 230523
Hans Jeppe erklærede sig inhabil og deltog ikke i
sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
11 - Tjæreborg MR - kvartalsrapport 31. marts 2023.

Kvartalsrapporten viser et underskud på driften, kr. 112.666,80, hvor der for året er budgetteret med at indtægter og udgifter balancerer.
Der er fremsendt begrundelse for afvigelse af budgettet.
Der er udgiftsført, kr. 20.000 til slibning og lakering af gulve i sognehuset, hvor der er hensat ved
årsafslutning 2022, kr. 20.000 på frie midler,
afgrænsede projekter.

Der indstilles til Provstiudvalget, at
kvartalsrapporten godkendes med bemærkning om,
at regnskabet skal holdes indenfor den tildelte driftsramme.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2023 (2023 - 13053)

Bilag:
998 Tjæreborg, Kvartalsrapport 31. marts, 998
Kvartalsrapport 31032023 underskrevet
Indstillingen tiltrådt.
12 - Tjæreborg MR - godkendelse af kirkegårdsplan

Tjæreborg menighedsråd søger om godkendelse af
kirkegårdsplan.

Der indstilles til Provstiudvalget at sagen drøftes.
Kirkegårdsplan og kirkegårdsvedtægter udleveres til
provstiudvalget. Deadline for bemærkninger til
sagen den 20. juni 2023.

Provsten bemyndiges til at behandle sagen
administrativt.
13 - Hostrup MR - kvartalsrapport 31. marts 2023.

Kvartalsrapporten viser et underskud på driften, kr. 68.295,49, hvor der for året er budgetteret med at indtægter og udgifter balancerer.
Der er fremsendt begrundelse for afvigelsen af budgettet.

Der indstilles til Provstiudvalget, at
kvartalsrapporten godkendes med bemærkning om,
at regnskabet skal holdes indenfor den tildelte driftsramme.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2023 (2023 - 13053)

Bilag:
713 Hostrup, Kvartalsrapport 31. marts, 713 Kvartalsrapport 31032023 underskrevet
Indstillingen tiltrådt.
14 - Bryndum-Vester Nebel MR - kvartalsrapport 31.
marts 2023.

Kvartalsrapporten viser et overskud på driften, kr. 15.212,48, hvor der for året er budgetteret med at indtægter og udgifter balancerer.

Fordeling af konsolideringsregnskab:
Bryndum-Vester Nebel sogne viser et underskud på driften, kr. 18.561,21

KKEF viser et overskud på driften, kr. 31.745,03.

Der indstilles til Provstiudvalget, at
kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2023 (2023 - 13053)

Bilag:
167 Bryndum, Kvartalsrapport 31. marts, 167 BVN
Budget, formål 31032023 kompr, 167 Samlet Kvartalsrapport 31032023 underskrevet, 167 KKEF Budget, formål kompr
Indstillingen tiltrådt.
15 - Guldager MR - kvartalsrapport 31. marts 2023.

Kvartalsrapporten viser et underskud på driften, kr. 55.638,42, hvor der for året er budgetteret med at indtægter og udgifter balancerer.
Der er oplyst, at merudgiften skyldes
periodeforskydninger, merudgift til el for perioden, ca. kr. 15.000, samt udgifter vedrørende 2022, kr. 12.000.

Der indstilles til Provstiudvalget, at
kvartalsrapporten godkendes med bemærkning om,
at regnskabet skal holdes indenfor den tildelte driftsramme.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2023 (2023 - 13053)

Bilag:
420 Guldager, Kvartalsrapport 31. marts, 420
Kvartalsrapport 31032023 underskrevet
Indstillingen tiltrådt.
16 - Grundtvigs MR - kvartalsrapport 31. marts 2023.

Kvartalsrapporten viser et underskud på driften, kr. 267.744,55 mod et budgetteret underskud for regnskabsåret, kr. 770.000.
Der er medsendt begrundelse for afvigelse af budgettet.

Der er oplyst, at der er anvendt kr. 24.000 af
budgettet til korshærspræsten, hvor der er budgetteret kr. 25.000 for året.

Der indstilles til Provstiudvalget, at
kvartalsrapporten godkendes med bemærkning om,
at der skal indgås en dialog omkring økonomien for
korshærspræsten mellem provsti, korshærspræst og
kasserer for menighedsrådet.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2023 (2023 - 13053)

Bilag:
1255 Grundtvigs Sogn, Kvartalsrapport 31. marts, 1255 Kvartalsrapport 31032023 underskrevet
Indstillingen tiltrådt.
17 - Kvaglund MR - kvartalsrapport 31. marts 2023.

Kvartalsrapporten viser et overskud på driften, kr. 141.833,82 mod et budgetteret underskud for året, kr. 250.000.

Fordeling af konsolideringsregnskab:
Kvaglund Kirke viser et overskud på driften, kr.
98.879,12, hvor der for året er budgetteret med et underskud, kr. 250.000.

Folkehuset viser et overskud på driften, kr.
39.325,10, hvor der for året er budgetteret med at indtægter og udgifter balancerer.

Der indstilles til Provstiudvalget, at
kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2023 (2023 - 13053)

Bilag:
493 Kvartalsrapport 31032023 underskrevet, 493
KIrken Budget, formål 310323 kompr, 493 FH
Budget, formål 310323 kompr
Indstillingen tiltrådt.
18 - Sædden MR - kvartalsrapport 31. marts 2023.

Kvartalsrapporten viser et underskud på driften, kr. 374.789,88, mod et budgetteret underskud for året, kr. 150.000.
Der er medsendt begrundelse for afvigelse af budgettet.
Der er udgiftsført kr. 224.700 i forbindelse medvandskade på præstekontor, hvor der er hensat ved årsafslutning 2022, kr. 107.550 på frie midler,
afgrænsede projekter samt tildelt kr. 92.550 af 5% midlerne, der tilgår regnskabet i 2. kvartal 2023.
Der er udgiftsført kr. 45.200 til reparation af loft i badeværelse, Krebseparken.

Der indstilles til Provstiudvalget, at
kvartalsrapporten godkendes med bemærkning om,
at regnskabet skal holdes indenfor den tildelte driftsramme.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2023 (2023 - 13053)

Bilag:
290 Sædden, Kvartalsrapport 31. marts, 290
Kvartalsrapport 31032023 underskrevet
Indstillingen tiltrådt.
19 - Gjesing MR - synsudskrift 23. maj 2023.

Der indstilles til Provstiudvalget, at synsudskrifterne
fra kirken og præsteboligen, Lundebakken,
godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Sager:
Synsudskrift - Gjesing MR - 2023 (2023 - 17070)
Synsudskrift - Gjesing MR - 2023 (2023 - 17070)

Bilag:
SKM_C36823053112490, SKM_C36823053112500
Indstillingen tiltrådt.
20 - Fanø MR - kvartalsrapport 31. marts 2023.

Kvartalsrapporten viser et underskud på driften, kr. 164.938,56, hvor der for året er budgetteret med at indtægter og udgifter balancerer.
Der er fremsendt begrundelse for afvigelse af budgettet.

Der indstilles til Provstiudvalget, at
kvartalsrapporten godkendes med bemærkning om,
at regnskabet skal holdes indenfor den tildelte driftsramme.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2023 (2023 - 13053)

Bilag:
27 Fanø, Kvartalsrapport 31. marts, 27
Kvartalsrapport 1 underskrevet
Karen erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.

2023 - 16650 - Skads Provsti – Møder 13-06-2023, 15:30

 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk