Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra budgetformøde den 18. april 2023

 

Referat fra den 18. april 2023

Budgetformøde 18. april 2023 kl. 17:00 til 19:15

Sted: Sædden Kirke

 

Mødepunkt
1 - Velkomst og orientering ved provsten.
2 - Repræsentanter fra Skads Provstiudvalg og Ribe Domprovstiudvalg har opdateret det eksisterende gaveregulativ gældende for kirkekasserne og provstiudvalgskasserne i Ribe Domprovsti og Skads Provsti.
Gaveregulativet er godkendt af begge provstiudvalg.

Gaveregulativet kan findes på hjemmesiden: Skads provsti: Gaveregulativ
3 - Jævnfør ladestanderbekendtgørelsen, BEK nr. 181 af 05/03/2020 paragraf 3: ”Bestående bygninger med mere end 20 parkeringspladser, der ikke er beboelsesbygninger, skal have etableret mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringsanlægget senest 1. januar 2025.”

Der er nedsat en arbejdsgruppe i Ribe Stift, hvor Hans Jeppe Andersen fra Skads provstiudvalg deltager. Det forventes, at Rambøll udfører opmålinger af parkeringspladser.

Ladestandere budgetlægges i budget 2024 med placering af midler i ”reserven”, hvilket betyder, at menighedsrådene får midlerne tildelt efter behov (udførelsestidspunkt og antal). Dette skal godkendes på budgetsamråd den 5. september 2023.
4. Provstiudvalgskassens endnu ikke reviderede regnskab for 2022 blev fremlagt i henhold til CIR1H nr. 10204 af 30/11/2016 paragraf 9 stk. 7.
5. Menighedsrådenes fremlæggelse af budgetønsker:
6 - Provstiudvalgsmedlem Hans Jeppe Andersen fremlagde muligheden for indgåelse af samarbejde med Ribe Domprovsti om fælles personalekonsulent. Sagens videreforløb drøftes på næste provstiudvalgsmøde.
7 - Indlæg fra personalekonsulent Linda Christine Callesen, der fungerer som personalekonsulent i Varde, Grene og Malt provstier.
 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk