Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra den 9. juni 2022

 

Referat fra den 9. juni 2022

PU møde 9. juni 2022 - d. 09-06-2022 kl. 15:30 til 17:30


Deltagere: Preben Kræn Christensen, Peter Lauridsen Hundebøll, Johannes Jakobsen Sidelmann, Orla Fielsø, Karen Gejl Friis, Poul Erik Kammersgaard


Afbud: Hans Jeppe Andersen

MødepunktReferat
1 - Høring om ændring i struktur

Forslag til strukturændring fra Biskop Elof Westergaard:
Stillingen som socialpræst i Jerne Pastorat, omdannes til en stilling som korshærspræst i Grundtvigs Pastorat. Stillingen kvoteres med 10% sognepræst og 90% korshærspræst. Ændringerne har virkning fra 1. december 2022.

Der indstilles til Provstiudvalget, at støtte forslaget om strukturændring.

Sager: Korshærspræst - Grundtvigs MR - Jerne MR - 2022 (2022 - 17758)

Bilag: Aktdokument, Til MR og præster i Grundtvigs og Jerne Pastorat, høring om ændring i struktur
Indstillingen tiltrådt.
2 - Efterretningssag - Hjerting MR, ansøgning om brug af frie midler til merudgift ved facaderenovering

Hjerting Menighedsråd søger om tilladelse til brug af frie midler, kr. 367.652,50, til uforudset merudgift ved facaderenovering af kirken.

Næstformand Peter Hundebøll har administrativt givet tilladelse til fortsættelse af projektet.

Der indstilles til Provstiudvalget, at den godkendte ansøgning tages til efterretning.

Sager:
Ansøgning - Frie midler - Hjerting MR - Merudgift facaderenovering (2022 - 18037)
Ansøgning - Frie midler - Hjerting MR - Merudgift facaderenovering (2022 - 18037)

Bilag: Ansøgning om anvendelse af frie midler, Provsti frie midler, Notat - Facader-Sandblæsning, Notat - Sokler
Kræn erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
Indstillingen tiltrådt.
3 - Hjerting MR - synsudskrift for Hjerting Kirke, kirkegård, sognehus, administrationsbygning og præsteboliger

Der indstilles til Provstiudvalget, at synsudskriften godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Sager: Synsudskrift - Hjerting Kirke, Sognehus, Administrationsbygning, Kirkegård og præsteboliger - Skads Provsti - 2022 (2022 - 17485)

Bilag: Referat af syn på kirken 2022, Referat af syn på kirkegården 2022, Syn 2022 på Skolestien 7, SYN PÅ SKIPPERVÆNGET 2022
Kræn erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
Indstillingen tiltrådt.
4 - Hjerting MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager: Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2022 (2022 - 14175)

Bilag: Kvartalsrapport 1 kvt. 2022
Kræn erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
Indstillingen tiltrådt.
5 - Grimstrup MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2022 (2022 - 14175)
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2022 (2022 - 14175)

Bilag: Grimstrup mr - kvartalsrapp. Q 1 2022, SV Grimstrup mr - kvartalsrapp 1 2022
Indstillingen tiltrådt.
6 - Zions MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager: Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2022 (2022 - 14175)

Bilag: Bemærkninger til rapport pr. 31-03-2022, Kvartalsrapport 1. kvt. 2022 - underskrevet
Orla Fielsø erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
Indstillingen tiltrådt.
7 - Efterretningssag - Folkekirkens Hus, Ansøgning om brug af frie midler til uforudsete udgifter i forbindelse med udskiftning af tag

Folkekirkens Hus søger om tilladelse til brug af frie midler, kr. 181.875, i forbindelse med uforudsete udgifter ved tagrenovering.

Provsten har administrativt givet tilladelse til konvertering af frie midler kr. 100.000 samt konvertering af driftsmidler kr. 81.875 til anlægsprojektet "Nyt tag".

Der indstilles til Provstiudvalget, at den godkendte ansøgning tages til efterretning.

Sager: Ansøgning - Frie midler - Folkekirkens Hus - uforudsete udgifter tag (2022 - 16843)

Bilag: Aktdokument, Fra Peter Hundebøll, Folkekirkens Hus, uforudsete udgifter tag
Peter Hundebøll og Karen Gejl Friis erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
Indstillingen tiltrådt.
8 - Bryndum MR - tillægsaftale vedrørende leje af præstebolig

Provstiudvalget skal behandle den del af aftalen, som vedrører el.

Der indstilles til Provstiudvalget, at aftalen godkendes.

Sager:
Personale - Sognepræst - Egil Hvid-Olsen - Bolig og varmebidrag (2022 - 18082)
Personale - Sognepræst - Egil Hvid-Olsen - Bolig og varmebidrag (2022 - 18082)

Bilag: Tjenesteboliger - el, doc00055320220525150431
Indstillingen tiltrådt.
9 - Bryndum-Vester Nebel MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022

Bryndum - Vester Nebel Menighedsråd har et merforbrug på driften på kr. 237.175 ved kvartalsopgørelsen, hvilket skyldes manglende mellemregning til KKEF. Mellemregningen føres i 2. kvartal.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager: Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2022 (2022 - 14175)

Bilag: 167 31032022 Kvartalsrapp
Indstillingen tiltrådt.
10 - Fanø MR - synsudskrift for Nordby og Sønderho kirker samt præsteboliger og Rindby Kapel

Der indstilles til Provstiudvalget, at synsudskriften godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Sager: Synsudskrift - Nordby Kirke, Sønderho Kirke, Rindby Kapel, Nordby Præstegård, Sønderho Præstegård - Skads Provsti - 2022 (2022 - 18110)

Bilag: Syn 2022 Nordby kirke, Syn 2022 Rindby Kapel, Syn 2022 Sønderho kirke, Syn Nordby Præstegård 2022, Syn Sønderho Præstegård 2022
Karen Gejl Friis erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
Indstillingen tiltrådt.
11 - Fanø MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022

Fanø Menighedsråd har et mindre forbrug på driften på kr. 384.679 ved kvartalsopgørelsen, hvilket skyldes fordeling af ligning på drift og anlæg.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapport godkendes.

Sager: Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2022 (2022 - 14175)

Bilag: 27 31032022 Kvartalsrapport
Indstillingen tiltrådt.
12 - Fanø MR - afgørelse vedrørende ændring af siddedybde på 14 bænke i Sønderho Kirke

Til orientering godkender Stiftsøvrigheden det af menighedsrådets ansøgning om ændring af siddedybde på 14 bænke i Sønderho Kirke.

Finansieringen godkendt af Provstiudvalget den 22. februar 2022.

Sager: Byggesag - Sønderho kirke, Skads Provsti - Siddedybde bænke i Sønderho Kirke (2021 - 27895)

Bilag: Afgørelse vedr. ændring af siddedybde på 14 bænke i Sønderho Kirke, 220328 Sønderho Kirke, ombygning af bænke, Sønderho.04.22
Taget til efterretning.
13 - Treenigheds MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager: Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2022 (2022 - 14175)

Bilag: 1. kvartalsrapport 2022_ underskrevet
Peter Hundebøll erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
Indstillingen tiltrådt.
14 - Vor Frelsers MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager: Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2022 (2022 - 14175)

Bilag: 460 31032022 Kvartalsrapport
Indstillingen tiltrådt.
15 - Skads MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager: Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2022 (2022 - 14175)

Bilag: 2605 31032022 Kvartalsrapp
Indstillingen tiltrådt.
16 - Hostrup MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager: Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2022 (2022 - 14175)

Bilag: 713 31032022 Kvartalsrapport
Indstillingen tiltrådt.
17 - Guldager MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager: Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2022 (2022 - 14175)

Bilag: 420 31032022 Kvartalsrapport
Indstillingen tiltrådt.
18 - Kvaglund MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager: Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2022 (2022 - 14175)

Bilag: 493 31032022 Kvartalsrapp
Indstillingen tiltrådt.
19 - Jerne MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager: Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2022 (2022 - 14175)

Bilag: 630 31032022 Kvartalsrapport 1-2022
Poul Erik Kammersgaard erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
Indstillingen tiltrådt.
20 - Grundtvigs MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022

Grundtvigs Menighedsråd har et merforbrug på driften på kr. 92.823 ved kvartalsopgørelsen. Afvigelsen skyldes periodeforskydning, konsulent til energioptimering samt opgradering af trådløs netværk.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager: Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2022 (2022 - 14175)

Bilag: 1255 31032022 Kvartalsrapport
Indstillingen tiltrådt.
21 - Grundtvigs MR - ansøgning om brug af frie midler

Grundtvigs Menighedsråd søger om tilladelse til brug af frie midler til projektering af et etapeopdelt projekt for udskiftning af tagfladerne mod atriumgård.

Der indstilles til Provstiudvalget, at ansøgningen godkendes, og at der konverteres kr. 60.000 fra frie midler til anlægsmidler.

Sager: Budget - Grundtvigs MR - Skads Provsti - 2023 - 2022 (2022 - 18522)

Bilag: 1255 Ansøgning PU frie midler 2022
Indstillingen tiltrådt.

Grundtvigs Menighedsråd skal ansøge om midler til renovering/udskiftning af tagene, når der er et færdigt projekt udarbejdet.
22 - Gjesing MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager: Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2022 (2022 - 14175)

Bilag: Fwd kvartalsrapport 1. kvartal Gjesing kirke, SKM_C36822042113230
Indstillingen tiltrådt.
23 - Gjesing MR - ansøgning om frigivelse af ikke forbrugte anlægsmidler

Gjesing Menighedsråd søger om tilladelse til overførsel af anlægsmidler til drift, kr. 201.500.

Renovering af præstebolig efter fraflytning, kr. 166.500.
Udgifter til ansøgning og ansættelse af præst, kr. 15.000.
Udgifter til ansøgning og ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder, kr. 20.000.

Der indstilles til Provstiudvalget, at istandsættelsen af præsteboligen igangsættes for klargøring til ny præst. Projektet finansieres af frie midler.

At der overføres kr. 25.575 fra "frie midler afgrænsede projekter" samt kr. 175.925 fra "videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde" til frie midler.

Sager:
Ansøgning - Overførsel af ubrugte anlægsmidler til drift - Gjesing MR - Renovering af præstebolig ved fraflytning - Skads Provsti - 2022 (2022 - 18245)
Ansøgning - Overførsel af ubrugte anlægsmidler til drift - Gjesing MR - Renovering af præstebolig ved fraflytning - Skads Provsti - 2022 (2022 - 18245)

Bilag: 2022.05.18 ansøgning om overførsel af anlægsmidler til frie midler, SV Til Gjesing MR, Jørgen Albertsen, Ansøgning om frigivelse af ikke forbrugte anlægsmidler (STPR F2 1923992)
Indstillingen tiltrådt.
24 - Tjæreborg MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager: Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2022 (2022 - 14175)

Bilag: 998 31032022 Kvartalsrapport
Johannes Sidelmann erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
Indstillingen tiltrådt.
25 - Efterretningssag - Sædden MR, ansøgning om brug af frie midler til nye vinduer i sal

Sædden Menighedsråd søger om tilladelse til brug af frie midler, kr. 116.127, til udskiftning af vinduer i mødesal på grund af dårligt indeklima. Eksisterende vinduer kan ikke åbnes for udluftning samt er utætte og punkterede.

Provsten har administrativt givet tilladelse til igangsætning af projektet.

Der indstilles til Provstiudvalget, at den godkendte ansøgning tages til efterretning.

Sager: Ansøgning - frie midler - Sædden MR - vinduer i sal - Skads Provsti - 2022 (2022 - 14402)

Bilag: 290 Tilbud Vinduer i sal
Indstillingen tiltrådt.
26 - Sædden MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022

Sædden Menighedsråd har et merforbrug på driften på kr. 145.544 ved kvartalsopgørelse. Afvigelsen skyldes hovedsageligt ændring i personalegruppen samt manglende refusion. Derudover generel periodeforskydning.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager: Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2022 (2022 - 14175)

Bilag: 290 31032022 Kvartalsrapport
Indstillingen tiltrådt.
27 - Sædden MR - ansøgninger om opnormering af stillinger

Sædden Menighedsråd søger om opnormering af kirketjenerstilling fra 30 til 37 timer pr. uge, kordegn med daglig ledelse samt organiststilling fra 60% til 100%.

Der indstilles til Provstiudvalget, at ansøgningerne drøftes.

Sager: Budget - Sædden MR - Skads Provsti - 2023 - 2022 (2022 - 18520)

Bilag: Ansøgning PU opnormering kirketjener, Ansøgning PU opnormering kordegn, Ansøgning PU opnormering organist
Kirketjener- og kordegnestillingerne kan opnormeres, hvis menighedsrådet selv kan finansiere udgiften i driften.

Der bevilges under særlige omstændigheder en opnormering af organiststillingen fra 60% til 100%.

Merudgiften i 2022 finansieres af menighedsrådets frie midler i henhold til punkt 28.

Menighedsrådet skal i budgetbidrag 2023 søge om en driftsudvidelse til opnormeringen fremadrettet.
28 - Sædden MR - ansøgning om brug af frie midler

Sædden Menighedsråd søger om tilladelse til brug af frie midler:

Kr. 60.000, til nyt it-udstyr, programmer og mobiltelefoner til 3 nye medarbejdere.
Kr. 136.000 til uddannelse af ny kirke- og kulturmedarbejder.
Kr. 340.000 til merudgift i forbindelse med organistløn i forbindelse med fratrædelse og ansættelse.

Der indstilles til Provstiudvalget, at ansøgningerne drøftes.

Sager: Budget - Sædden MR - Skads Provsti - 2023 - 2022 (2022 - 18520)

Bilag: Ansøgning PU IT udstyr frie midler, Ansøgning PU kursus kk medarb frie midler, Ansøgning PU organist 2022 frie midler
Finansiering via frie midler imødekommes.

Dokumentation for køb af it-udstyr, programmer og mobiltelefoner udarbejdes senest ved årsafslutningen.

I tilfælde af, at finansieringen af uddannelse af ny kirke- og kulturmedarbejder ikke er afholdt i 2022, placeres restbeløbet på "frie midler, afgrænsede projekter".

Dokumentation for organistlønninger udarbejdes ved årsafslutningen.
29 - Sneum MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2022 (2022 - 14175)
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2022 (2022 - 14175)

Bilag: 942 31032022 Kvartalsrapport, Sneum kvartalsrapport
Indstillingen tiltrådt.
30 - Anlægspulje i provstiet

Der indstilles til Provstiudvalget, at sagen drøftes.
Sagen drøftet.
31 - Bispeportræt

Den fælles gave fra sognene og provstierne i Ribe Stift til Biskop Elof Westergaard er betalt af Ribe Domprovsti.
Skads Provsti betaler 1/8 af fakturaen på vegne af provstiet samt sognene i Skads Provsti.

Sager: Portræt - Biskop Elof Westergaard - Provstier i Ribe Stift - Skads Provsti - 2022 (2022 - 18319)

Bilag: Faktura potræt
Taget til efterretning.
32 - Bryndum MR - Frigivelse af kirke- og præsteembedekapitaler i Ribe Stift

Ansøgning om udbetaling af kirke- og præsteembedekapitaler, andet indlån med rente, kr. 30.743,56, til finansiering af 4 stk. bænke til Vester Nebel kirkegård samt 1 stk. kistevogn til Vester Nebel kirke.

Der indstilles til Provstiudvalget, at der godkendes frigivelse af andet indlån med rente.

Sager: Frigivelse - Bryndum-Vester Nebel MR - Udbetaling af kirke- og præsteembedekapitaler - 4 stk. bænke samt kistevogn (2022 - 18936)

Bilag: Beløb i Ribe Stift
Indstillingen tiltrådt.
33 - Bryndum MR - ansøgning om anvendelse af frie midler til robotplæneklippere

Bryndum - Vester Nebel Menighedsråd søger om tilladelse til brug af frie midler, kr. 55.000, til 2 stk. robotplæneklippere.

Der indstilles til Provstiudvalget, at ansøgningen imødekommes.

Sager: Ansøgning - Frie midler - Bryndum MR - Robotplæneklippere - Skads Provsti - 2022 (2022 - 18939)

Bilag: Ansøgning, Scan_0039
Indstillingen tiltrådt.
34 - Jerne MR - synsrapport for kirke, kapel og sognehus

Der indstilles til Provstiudvalget, at synsudskriften godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Sager: Synsudskrift - Jerne kirke, kapel og sognehus - Skads Provsti - 2022 (2022 - 19078)

Bilag: kirkesyn 10.05.22
Poul Erik Kammersgaard erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
Indstillingen tiltrådt.

2022 - 14557 - Skads Provsti – Møder 09-06-2022, 15:30

 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk