Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra den 6. december 2022

 

Referat fra den 6. december 2022

PU møde 6. december 2022 kl. 15:30 til 17:30


Deltagere: Kræn Christensen, Johannes Jakobsen Sidelmann, Orla Fielsø, Karen Gejl Friis, Peter Lauridsen Hundebøll, Poul Erik Kammersgaard, Hans Jeppe Andersen

 

MødepunktReferat
1 - Hostrup MR -kvartalsrapport 30. september 2022.

Kvartalsrapporten viser et underskud, kr. 43.111,91, hvor der for året er budgetteret med et merforbrug på kr. 37.000.
Der er oplyst, at der er fejl i mellemregningen til Guldager, hvor der er afregnet kr. 28.760 for meget til Guldager frem til 31. oktober 2022 i forbindelse med præstebolig.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 3.
kvartal 2022 (2022 - 31488)

Bilag:
713 Kvartalsrapport 2022 3009 underskrevet, 713
Beslutningsprotokol 091122, bemærkninger til 3. kvartalsraport 22 (1)
Indstillingen tiltrådt.
2 - Vor Frelsers MR - kvartalsrapport 30. september 2022.

Kvartalsrapporten viser et overskud på driften, kr. 378.390,07 mod et budgetteret underskud for året, kr. 154.550.

Fordeling af konsolideringsregnskab:

Vor Frelsers Kirke viser et overskud på driften, kr. 234.467,29, hvor der for året er budgetteret med et underskud, kr. 154.550.

Folkekirkens Hus viser et overskud på driften, kr. 143.922,78.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 3. kvartal 2022 (2022 - 31488)

Bilag:
460 Kvartalsrapport 2022 3009 samlet underskrevet, Protokol 16112022, 460 Budget, formål 300922 kompr FKH, 460 Budget, formål 300922 kompr VFK
Kræn, Peter og Karen erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens drøftelse.

Indstillingen tiltrådt.
3 - Sædden MR - kvartalsrapport 30. september 2022.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 3. kvartal 2022 (2022 - 31488)

Bilag:
290 Kvartalsrapport 2022 3009 underskrevet, 290
Beslutningsprotokol 10112022
Indstillingen tiltrådt.
4 - Treenigheds MR - kvartalsrapport 30. september 2022.

Kvartalsrapporten viser et overskud på driften, kr. 13.348,82, hvor der for året er budgetteret med at indtægter og udgifter balancerer.

Fordeling af konsolideringsregnskab:

Stiftspræst for åndeligt søgende i Ribe Stift viser et overskud, kr. 18.722,71.

Teologi for voksne i Ribe Stift viser et overskud, kr. 86.106,88.

Treenighedskirken viser et underskud på driften, kr. 91.480,77.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes med bemærkning om,at menighedsrådet skal være opmærksom på den fortsatte drift/likviditet.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 3. kvartal 2022 (2022 - 31488)

Bilag:
74 Kvartalsrapport 2022 samlet 3009 underskrevet, 74 Beslutningsprotokol 09112022, 74 Budget, formål kompr 300922 kirken, 74 Budget, formål kompr 300922 stiftspræst, 74 Budget, formål kompr 300922 teologi
Peter erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
5 - Treenigheds MR - Afgørelse til ansøgning om udfyldningsvalg forår 2023.

Til orientering har biskoppen givet tilladelse til, at
besættelsen af de ledige pladser i Treenigheds Sogns
Menighedsråd udsættes til næste udfyldningsvalg i
foråret 2023.

Sager:
Suppleringsvalg - Treenigheds MR - forår 2023 (2022 - 35069)

Bilag:
Afgørelse, udfyldningvalg foår 2023
6 - Skads MR - kvartalsrapport 30. september 2022.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 3. kvartal 2022 (2022 - 31488)
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 3. kvartal 2022 (2022 - 31488)

Bilag:
2605 Beslutningsprotokol 08.11.2022 underskrevet,
2605 Kvartalsrapport 2022 3009 underskrevet
Indstillingen tiltrådt.
7 - Gjesing MR - kvartalsrapport 30. september 2022.

Kvartalsrapporten viser et underskud, kr. 243.587,30, hvor der for året er budgetteret med et underskud,
kr. 200.000.

Merudgiften er i forbindelse med præstebolig efter
fraflytning ved udgangen af april.

Der er på provstiudvalgsmødet den 9. juni 2022
godkendt istandsættelse af præstebolig efter
fraflytning, der finansieres af frie midler.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 3. kvartal 2022 (2022 - 31488)

Bilag:
kvartalsrapport pr. 30.9.2022 for Gjesing kirke,
SKM_C36822111010050
Indstillingen tiltrådt.
8 - Jerne MR - kvartalsrapport 30. september 2022.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 3. kvartal 2022 (2022 - 31488)

Bilag:
630 Kvartalsrapport 2022 3009 underskrevet, 630
Beslutningsprotokol 15112022
Poul Erik erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
9 - Fanø MR - kvartalsrapport 30. september 2022.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 3. kvartal 2022 (2022 - 31488)

Bilag:
27 kvartalsrapport 3 underskrevet, 27
Beslutningsprotokol 021122
Karen erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
10 - Grundtvigs MR - kvartalsrapport 30. september 2022.

Kvartalsrapporten viser et merforbrug, kr. 153.947,64, hvor der for året er budgetteret med at indtægter og udgifter balancerer.

Der er et merforbrug på løn i forhold til budgetteret på kr. 186.543,61.

Der indstilles til Provstiudvalget, at sagen drøftes.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 3. kvartal 2022 (2022 - 31488)

Bilag:
1255 Kvartalsrapport 3 underskrevet, 1255 MR-møde Referat 02 11 2022 - 1
Provstiudvalget ønsker fremsendelse af forklaring til afvigelse på lønudgifter inden godkendelse af
kvartalsrapporten.
11 - Grundtvigs MR - Ansøgning om 5% midler i 2023.

Grundtvigs Menighedsråd søger om 5% midler i 2023
til dækning af merudgifter til vikar i forbindelse med
barselsorlov.

Der indstilles til Provstiudvalget, at menighedsrådet
som udgangspunkt skal afholde udgiften indenfor den tildelte driftsramme.

Sager:
Ansøgning - 5% midler - Grundtvigs MR (2022 - 36032)

Bilag:
Sv Ansøgning om 5% midler i 2023, 1255 Merudgift
barsel kkmedarb 2
Indstillingen tiltrådt.
12 - Sneum MR - kvartalsrapport 30. september 2022.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 3. kvartal 2022 (2022 - 31488)

Bilag:
942 Kvartalsrapport 2022 3009 underskrevet,
Beslutningsprotokol, Sneum 9.11.22
Hans Jeppe erklærede sig inhabil og deltog ikke i
sagens behandling.

Indstilling tiltrådt.
13 - Sneum MR - ansøgning om brug af frie midler til lydanlæg.

Der ansøges om kr. 110.621 af frie midler til dækning af udgifter i forbindelse med byggesag 2022-30318,
godkendt på provstiudvalgsmødet den 8. november 2022 og videresendt til behandling i Ribe Stift.

Der indstilles til Provstiudvalget, at ansøgningen imødekommes.

Sager:
Skads Provsti - Byggesag - Sneum kirke - Sneum
Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - lydanlæg (2022
- 30318)
Skads Provsti - Byggesag - Sneum kirke - Sneum
Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - lydanlæg (2022 - 30318)

Bilag:
Re Adobe Scan 19. okt. 2022.pdf, Sneum MR
protokol 9. november 2022
Hans Jeppe erklærede sig inhabil og deltog ikke i
sagens behandling.

Indstilling tiltrådt.
14 - Guldager MR - tjenestebolig - indflytningssyn
Kirkevænget 9.

Flot arkitektur og indretning. Fin opdeling mellem privat og tjenestelige lokaler.

Sager:
Tjenestebolig - Guldager Præstegård - Kirkevænget 9
- indflytningssyn - Skads Provsti - 23. november 2022
(2022 - 33641)

Bilag:
Aktdokument, Synsrapport, indflytningssyn
Kirkevænget 9
15 - Bryndum-Vester Nebel MR - kvartalsrapport 30.
september 2022.

Kvartalsrapporten viser et overskud på driften, kr. 320.579,02, hvor der for året er budgetteret med at indtægter og udgifter balancerer.

Fordeling af konsolideringsregnskab:

KKEF viser et underskud, kr. 76.022,49

Bryndum-Vester Nebel kirker viser et overskud på driften, kr. 396.601,51.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 3. kvartal 2022 (2022 - 31488)

Bilag:
167 Kvartalsrapport 2022 3009 underskrevet, 167
Budget, formål 300922 kompr BVN, 167 Budget, formål 300922 kompr KKEF
Indstillingen tiltrådt.
16 - Tjæreborg MR - kvartalsrapport 30. september 2022.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 3. kvartal 2022 (2022 - 31488)

Bilag:
998 Kvartalsrapport 2022 3009 underskrevet, 998
Beslutningsprotokol 241122
Johannes erklærede sig inhabil og deltog ikke i
sagens behandling.

Indstilling tiltrådt.
17 - Zions MR - kvartalsrapport 30. september 2022.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 3. kvartal 2022 (2022 - 31488)

Bilag:
Kvartalsrapport 3.kvt.2022 m. underskrifter,
Bemærkninger til rapport pr. 30-09-2022
Orla erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens
behandling.

Indstilling tiltrådt.
18 - Kvaglund MR - kvartalsrapport 30. september 2022.

Kvartalsrapporten viser et overskud på driften, kr. 106.644,01, hvor der for året er budgetteret med et underkud, kr. 600.000.

Fordeling af konsolideringsregnskab:

Kvaglund Kirke viser et underskud, kr. 429.301,54, hvor der for året er budgetteret med et underskud, kr. 600.000.

FTC viser et overskud, kr. 85.453,45.

Folkehuset viser et underskud på driften, kr. 601.026,31, Der er ikke indtægtsført tilskud fra Esbjerg Kommune.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 3. kvartal 2022 (2022 - 31488)

Bilag:
493 Kvartalsrapport 2022 3009 samlet underskrevet, 493 Beslutningsprotokol 24112022, 493 Budget,formål 300922 kompr kirken, 493 Budget, formål 300922 kompr FH, 493 Budget, formål 300922 kompr FTC
Indstilling tiltrådt.
19 - Folkehuset i Kvaglund fremlægger en opdatering af projektet.

Konstitueret daglig leder Jakob Wilms Nielsen
Menighedsrådsformand Karin Blok Kristensen
Kirkeværge Thomas Krüger
20 - Drøftelse af regnskabskontor og
personalekonsulent.

Eventuelt samarbejde mellem Ribe Domprovsti og Skads Provsti.
Der aftales fællesmøde for de to provstiudvalg.
21 - Byggesag - Bryndum-Vester Nebel MR - Reparation af tårn.

Bryndum-Vester Nebel menighedsråd søger om tilladelse til at reparere Bryndum kirketårn.

Der er udarbejdet materiale af Jørgen Overbys Tegnestue A/S samt Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S.

Der indstilles til Provstiudvalget, at imødekomme
ansøgningen og sende byggesagen til
viderebehandling i Ribe Stift.

Sager:
Skads Provsti - Byggesag - Bryndum kirke - Bryndum-
Vester Nebel Sognes Menighedsråd - Kirkebygning -
Tårn (2022 - 36233)

Bilag:
Forslag til istandsættelse af tårn, Budget overslag
tårn, Aftale om tekniskrådgivning ABR18,
Hovedpunkter istandsættelse af tårn, Tegnesæt tårn,
Byggenotat ingeniør Eduard Troelsgård, Byggenotat
2 ingeniør Eduard Troelsgård, Aftaleformular ABR18
Indstilling tiltrådt.
22 - Byggesag - Bryndum-Vester Nebel MR - Restaurering af Bryndum Kirke.

Bryndum-Vester Nebel menighedsråd søger om tilladelse til restaurering af Bryndum Kirke.

Der er udarbejdet materiale af Jørgen Overbys Tegnestue A/S.

Der indstilles til Provstiudvalget, at imødekomme ansøgningen og sende byggesagen til
viderebehandling i Ribe Stift.

Sager:
Skads Provsti - Byggesag - Bryndum kirke bryndum
sogn 8918 - Bryndum-Vester Nebel Sognes
Menighedsråd - Kirkebygning (2022 - 36513)

Bilag:
Opsummering af indberetning, Nationalmuseet,
besigtigelsesrapport historisk inventar,
Nationalmusset, besigtigelse af kalkmalerier,
Nationalmuseet, besigtigelse af indvendige
murflader samt kalkmalerier, Konservering,
Varmeanlæg, Kirkeministeriets varme, energi og
klimakonsulent, Budget_Overslag_Sakristi_Belysning
og lydanlæg, Beslutningsreferat Bryndum-Vester
Nebel MR 4. december 2022, Forslag til
istandsættelse, restaurering af Bryndum Kirke,
Budget overslag restaurering af Bryndum Kirke
Provstiudvalget har ikke haft mulighed for at sætte sig ind i det fremsendte materiale, da det først er modtaget efter deadline.

Sagen drøftes på næste provstiudvalgsmøde
eventuelt sammen med repræsentanter fra
Bryndum-Vester Nebel menighedsråd og bygningssagkyndig.
23 - Kvaglund Kirke - Købsaftale - Folkehuset.

DAHL fremsender til underskrift: Tiltrædelse af købsaftale mellem Esbjerg Kommune og Kvaglund Kirke.

Ejerlejlighed nr. 5 af matr. nr. 6b Kvaglund, Esbjerg Jorder, bel. Kvaglundparken 12, 6705 Esbjerg.
Alt, jf. købsaftale underskrevet af Kvaglund Kirke den
9. november 2022 og af Esbjerg Kommune den 14. november 2022.

Sager:
Købsaftale - Kvaglund MR - Folkehuset - 2022 (2022 - 36555)

Bilag:
VS_ Til DAHL, lka182.599 - Berigtelse til Tinglysning,
Kvaglund Kirke (STPR F2_ 2183399) [DAHLA.
FID3533840], Udkast skøde 14.11.2022
(21603610), Tinglysningsvejledning - okt. 2014,
Navneberigtigelse, Tiltrædelse af købsaftale - Skads
Provsti (21668666), Signeret købsaftale (21602844)
Tiltrædelse af købsaftale mellem Esbjerg Kommune og Kvaglund Kirke underskrevet.

Dokumentet sendes til DAHL Advokatpartnerselskab.
24 - Grimstrup MR - køb af plænetraktor.

Der indstilles til Provstiudvalget at orienteringen
tages til efterretning.

Bilag:
Grimstrup menighedsråd - info
Indstilling tiltrådt.
25 - Byggesag - Hostrup MR - Restaurering af
offerlag.

Hostrup menighedsråd søger om tilladelse til
restaurering af offerlag i Hostrup Kirke.

Der blev noteret på provstesyn i 2022, at offerlaget skulle repareres/fornyes snarest.

Kirkeværgen fremsender billeder.

Der indstilles til Provstiudvalget, at imødekomme
ansøgningen og sende byggesagen til
viderebehandling i Ribe Stift.

Sager:
Skads Provsti - Byggesag - Hostrup kirke Skads
provsti - Hostrup Sogns Menighedsråd - Kirkebygning
(2022 - 35265)

Bilag:
Fra Marianne Veje, offerlag i Hostrup Kirke,
beskrivelse, Hostrup MR, referat 9. november 2022
Indstillingen tiltrådt.

2022 - 33221 - Skads Provsti – Møder 06-12-2022, 15:30

 
Skads Provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21283843 - EAN nr.: 5798000857926