Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra den 29. september 2020

 

Referat fra den 29. september 2020

PU møde 29. september 2020 - d. 29-09-2020 kl. 15:30 til 17:00

Deltagere: Skads Provstiudvalg

MødepunktReferat
1 - Kvartalsrapporter fra Menighedsrådene 2. kvartal 2020

Til orientering vedlægges oversigt over kvartalsrapporter ultimo 2. kvartal 2020.

Det bemærkes, at forbrugsprocenterne kan være påvirket af coronanedlukning af aktiviteter i foråret.

Det indstilles til provstiudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Sager:
Kvartalsrapporter 2. kvartal 2020 Menighedsråd og Provstiudvalg - Skads provsti (2020 - 22751)

Bilag:
Opsamlingsfil - 2. kvartal- rapporter 2020 Menighedsråd, Opsamlingsfil - 2. kvartal- rapporter 2020 Menighedsråd
Indstillingen tiltrådt.
2 - Revisionspåtegning - Puk kasseregnskab 2019.

Ifølge tidsplanen skal revisionens bemærkninger til regnskab 2019 for PUK kassen behandles af Provstiudvalget senest d. 1. november 2020.

Den gennemførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Det indstilles til Provstiudvalget, at revisionsbemærkningerne tages til efterretning.

Sager:
Regnskab PUK kasse 2019 - Skads Provsti (2020 - 7247)

Bilag:
Regnskab 2019 - Revisionspåtegning., 20200922100051690
Indstillingen tiltrådt.
3 - Grimstrup menighedsråd - ansøgning om anvendelse af frie midler

Grimstrup menighedsråd ansøger om at måtte anvende i alt 107.550 kr. af menighedsrådets frie midler til udskiftning af løvsuger, der er slidt op og til udgifter i forbindelse med at 4 el radiatorer er brændt sammen.

Det er supplerende oplyst, at der har været indhentet to tilbud på løvsuger til udgift over 50.000 kr., og at det billigste tilbud ønskes anvendt.

Det indstilles til Provstiudvalget, at ansøgningen imødekommes.

Sager:
Ansøgning anvendelse af frie midler - Grimstrup Sogns Menighedsråd (2020 - 27202)

Bilag:
Grimstrup mr - frie midler
Indstillingen tiltrådt.
4 - Budget 2021 for PUK kassen

På provstiudvalgsmøde d. 25. august 2020 blev det i denne sag besluttet, at der skulle lignes 1.700.000 kr. til PUK kassen og at konkret forslag til budget for PUK kassen skal forelægges på dette provstiudvalgsmøde.

Det indstilles til Provstiudvalget, at vedlagte forslag til årsbudget 2021 for PUK kassen godkendes.

Sager:
PUK budget 2021 - Skads Provsti (2020 - 23390)

Bilag:
Puk budget 2021, 20200923145824104
Indstillingen tiltrådt.
2020 - 26941 - Skads Provsti – Møder 29-09-2020, 15:30
 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk