Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra den 12. oktober 2021

 

Referat fra den 12. oktober 2021

PU møde 12. oktober 2021 - d. 12-10-2021 kl. 15:30 til 17:00

Deltagere: Skads Provstiudvalg, Skads Provsti

Afbud: Peter Lauridsen Hundebøll, Johannes Jakobsen Sidelmann

MødepunktReferat
1 - Administrativ godkendelse af likviditetslån af 5% midlerne, Skads Kirke (700.000 kr.)

Det indstilles at den administrative godkendelse af likviditetslånet tages til efterretning.

Sager:
Ansøgning - Liikviditetslån 700.000 kr. - Skads Menighedsråd (2021 - 25825)

Bilag:
Administrativ godkendelse af likviditetslån, Skads Kirke (700.000 kr.), 20210920115013526
Indstillingen tiltrådt.
2 - Skads Kirkegårdsvedtægter - efter fornyet behandling i menighedsrådet.

Sagen har tidligere været behandlet d. 13. april 2021;
men blev udsat.

Der er nu fremsendt fornyet udkast.
Det indstilles til Provstiudvalget, at kirkegårdsvedtægten godkendes.

Sager:
Skads Kirkegårds vedtægter - ændring 2021 (2021 - 10815)

Bilag:
Skads Kirkegårdsvedtægter efter fronuýet behandling i Skads Siogns Menighedsråd, kirkegårdsvedtægter 2021
Indstillingen tiltrådt.
3 - Omplacering af anlægsmidler til driftsmidler - ZIons sogn


ZIons Sogns Menighedsråd ansøger om tilladelse til at omplacere 289.397 kr. ( primært i forbindelse med feriepengeforpligtelsen) fra anlægsmidler til driftsmidler.

Det indstilles til Provstiudvalget, at det tillades som ansøgt.

Sager:
Omplacering af anlægsmidler til driftsmidler - Zions Sogn - Skads provsti (2021 - 27541)

Bilag:
Omplacering af anlægsmidler til driftsmidler, anmodning om omplacering af anlægsmidler til drift
Indstillingen tiltrådt.
4 - Revisionsprotokollat mv. - PUK kassens regnskab 2020

Ifølge tidsplanen skal revisionens bemærkninger til regnskab 2020 for PUK- kassen behandles af Provstiudvalget senest d. 1. november 2021.

Den gennemførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Det indstilles til Provstiudvalget, at revisionsbemærkningerne tages til efterretning.

Sager:
Regnskab beholdningseftersyn mv. - Pukkassen 2020 - Skads Provstki (2020 - 30887)

Bilag:
Revisionsprotokollat mv. - PUK kassens regnskab 2020, 20211005121913464
Indstillingen tiltrådt.
5 - Arbejdstilrettelæggelse, aftale om tidsbegrænset fastholdelsestillæg tidsnedgang og stillingsopslag som provstisekretær.

I forlængelse af drøftelsen af "arbejdstilrettelæggelsen på provstikontoret" på provstiudvalgets møde d. 14. september 2021 er udarbejdet et ark, som viser den samlede skitse til plan for et forhåndstilrettelagt generationsskifte i provstisekretærfunktionen på provstikontoret.

Desuden er vedlagt et forslag til stillingsopslag. Det indstilles til Provstiudvalget,

1: at der godkendes et tidsbegrænset tillæg frem til 1. juli 2023 på 10.208 kr./ måned + pension og tidsnedgang fra 30 til 22,5 timer om ugen fra senest 1. juni 2022 med et tillæg på 7.656 kr.,
2: at der nedsættes et ansættelsesudvalg,
3: at stillingsopslag udarbejdes af ansættelsesudvalget med henblik på en ansættelse 30-37 timer/ uge.

Sager:
Arbejdstilrettelæggelsen på Provstikontoret (2021 - 24782)

Bilag:
Arbejdstilrettelæggelse, aftale om tidsbegrænset fastholdelsestillæg tidsnedgang og stillingsopslag som administrativt rettet provstisekretær., 20211005112131382, 20211005103405181
1. at: Tiltrådt,
2. at: Tiltrådt, idet ansættelsesudvalget består af Hans Jeppe Andersen, Peter Hundebøll , Johannes Sidelmann og Provst Kræn Christensen,
3. at: Tiltråd
2021 - 23563 - Skads Provsti – Møder 12-10-2021, 15:30
 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk