Nyt fra Ribe Stift

 

Nyt fra Ribe Stift

Vejledning om begravelsesform ved bisættelser

Her er den fulde vejledning fra biskopperne om begravelsesform ved bisættelser

 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 76 12 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk