Nyt fra Ribe Stift

 

Nyt fra Ribe Stift

Sommerkirke

Skal du på ferie langs Vestkysten og er du i tvivl om, hvor og hvornår du kan komme i kirke?

Kirkerne på Kysten har lavet denne hjemmeside, hvor du kan holde dig opdateret om, hvor og hvornår du kan komme i kirke.

http://kirkepaakysten.dk/

 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 76 12 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk