Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Foredrag

 

FOREDRAG

Underholdende, tankevækkende, livgivende, videns- og meningsudveksling, lærerigt..
Det er blot nogle af de ord der kan sættes på et godt foredrag.

Denne side giver dig et godt overblik over forskellige foredrag i og omkring Esbjerg og på Fanø.

Troens skikkelser; selvtillid, tillid og tro / Kirkehøjskole

Martin Herbst Cand.theol. - forfatter, underviser og rejseleder

Tro spiller en større rolle for os, end vi måske sædvanligvis antager. en sund portion selvtillid er grundlaget for børn og unges vækst og trivsel. Gensidig tillid er selve fundamentet for den gode arbejdsplads og et samfund med velfærd og vækst. troen på Gud og Guds kærlighed fylder mennesker med håb og skænker dem en ny begyndelse. Man kan således vanskeligt overbetone troens betydning for et meningsfyldt liv og det gode samfund.

Med kristendommen bliver tro – sammen med håb og kærlighed – omdrejningspunktet for den menneskelige tilværelse. Men det betyder bestemt ikke, at folk i før-kristne og ikke-kristne kulturer var eller er uvidende om troens betydning. for at forstå vores tro, må vi forstå deres.

På denne kirkehøjskole skal vi på en rejse i troens univers. Vi skal se på troens betydning for den antikke græker og romer såvel som for den nutidige hinduist og muslim. Vi vil tilnærme os et svar på spørgsmålet: hvad er tro i en kristen sammenhæng, og hvordan viser den sig i selvforholdet, forholdet til næsten og til gudsforholdet? På vores rejse bliver det tydeligt, at en dybere forståelse af tro er forenende snarere end splittende, almenmenneskelig snarere end kirkedogmatisk og et uomgængeligt vilkår, hvis vi vil gå en bedre fremtid i møde.

Praktiske oplysninger:
Kirkehøjskolen er et fællesprojekt for Skads Provsti.
De enkelte foredrag kan høres uafhængigt af hinanden, og arrangementerne foregår i Sognehuset ved Vor Frelsers Kirke, Kirkegade 24, 6700 Esbjerg.
Der er gratis adgang, og mad og drikke kan medbringes.

 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk