Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Foredrag

 

FOREDRAG

Underholdende, tankevækkende, livgivende, videns- og meningsudveksling, lærerigt..
Det er blot nogle af de ord der kan sættes på et godt foredrag.

Denne side giver dig et godt overblik over forskellige foredrag i og omkring Esbjerg og på Fanø.

”Lokale modstandsfolks tilbagevenden til fredstidssamfundet” / Hjerting kirke

Foredrag ved Søren Werther Kjær Rasmussen, Sydvestjyske Museer.

5. maj 1945 var Danmark endelig befriet. Der var fest i gaden, og mange drog et lettelsens suk over, at de fem hårde år var forbi. Sådan slutter mange bøger, film og beretninger om besættelsestiden. Men befrielsen var imidlertid ikke enden på de udfordringer, besættelsen havde skabt – heller ikke for de mange modstandsfolk og deres pårørende. Modstandskampen skete ikke uden ofre. Tiden under jorden væk fra job og hjem sled på pengepungen og psyken. De, der havde været i tysk fangenskab, vendte ofte hjem med ar på krop og sjæl.

Genetableringen af det gode familieliv var ikke problemløst. Mange tidligere modstandsfolk havde brug for økonomisk og social hjælp, og der var derfor et akut behov for et system, der kunne bistå denne særlige gruppe mennesker. Historien om den hjælp der blev stillet til rådighed er, på trods af mange hyldemeter bøger om krigsårene, aldrig blevet dybdegående behandlet i historieskrivningen.

Et nyt forskningsprojekt er i gang med at udfylde dette hul. Historiker Søren Werther Kjær Rasmussen fra Sydvestjyske Museer vil med udgangspunkt i sin igangværende forskning fortælle om sydvestjyske modstandsfolks tilbagevenden til samfundet efter befrielsen.

-

Indmeldelse i foreningen kan ske til kassereren, mobil nr. 40 41 31 25. Indmeldelse kan også ske ved arrangementerne.
Medlemskontingent pr. sæson: 250 kr. pr. person inkl. et glas vin pr. foredrag.
Kontingent kan indbetales på MobilPay: 11446 eller kontonr. 1551 - 4995872.
Ikke-medlemmer kan deltage i de enkelte foredrag for 100 kr. pr. gang, inkl. et glas vin.

Hjerting kirkes hjemmeside ->

 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk