Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Andet

 

ANDET

Folkekirkens kerneydelser er gudstjenesten og kirkelige handlinger, men folkekirken er også en vigtig aktør i kulturlivet.
Denne side giver dig et godt overblik over andre kulturelle tilbud i og omkring Esbjerg og på Fanø.

Salmesangsaften / Vester Nebel Kirke

 

SALMESANGSAFTEN

Salmetekster er digte, der kredser om forholdet mellem Gud og mennesker. Der er altså tale om en bestemt slags poesi. Salmebogen er derfor også en poesibog. Præsterne Bente Bramming og Egil Hvid-Olsen vil fortælle om både gamle og nye salmer. Enhver salme er præget af den tid, den er skrevet i. Derfor kan det være lidt svært at forstå bestemte ord og formuleringer. Med en forklaring kan en gammel salme pludselig åbne sig på en helt ny og meningsfuld måde. En del af de nyere salmer er lettere at gå til, fordi de har et mere moderne ordvalg. Men også her gemmer der sig indsigter, som man måske ikke bemærker første gang, man synger dem. Det er gratis at deltage.

Pris & tilmelding:      det er gratis at deltage, uden tilmelding

Bryndum kirkes hjemmeside >>

 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk