Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Andet

 

ANDET

Folkekirkens kerneydelser er gudstjenesten og kirkelige handlinger, men folkekirken er også en vigtig aktør i kulturlivet.
Denne side giver dig et godt overblik over andre kulturelle tilbud i og omkring Esbjerg og på Fanø.

Kirkevandring

Tema:  ”Den Treenige Gud”
Start kl. 19.00 i Pinsekirken, Bjarkesgade 2,  P. Sam Michaelsen
………........herefter vandres til
Den Katolske Kirke, Kirkegade 58, P. Dominique
…………….herefter vandres til
Treenighedskirken, Grådybet 23, P. Miriam Florenz                                                                                        
Der afsluttes i Treenighedskirken med at alle præster giver en fælles velsignelse til menigheden. Efterfølgende er der gratis kaffe og småkager.
Gratis adgang og alle er velkomne.

 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 76 12 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk