Kvinder fra Slovenien fortæller og leder i bøn.
 
23/01-19 14:09 Alder: 323 days

Kvinder fra Slovenien fortæller og leder i bøn.

Fredag den 1. marts er det her i Danmark Kvindernes Internationale Bededag, ligesom det er i godt 170 lande kloden rundt. I Danmark er Bededagen med sikkerhed blevet fejret siden 1928 (sandsynligvis også tidligere), og i 1969 blev Danmarks Økumeniske Bededagskomite dannet, og her ligger ansvaret for oversættelse og videregivelse af materialet til den årlige Bededag. Hvert år er et nyt land i fokus. Bønnekæden jorden rundt er det vigtigste ved dagen, men det er også meget vigtigt at lære om andre lande og få en masse baggrundsviden fra landets egne folk og dermed baggrundsforståelse for landenes befolkninger og deres situation.


Temaet i år er: ”Kom, alt er forberedt!” Gudstjenesten, der bruges over hele verden, er udarbejdet af kvinder fra alle kirkesamfund i Slovenien ud fra én af Jesu lignelser – den om det store gæstebud (Lukas 14,15-24). Ved gudstjenesten samles der også ind til et par projekter, der især tilgodeser kvinder og børn.

Slovenien er ét af de lande, der blev selvstændigt, da Jugoslavien brød sammen i 1991. Slovenien var den rigeste og mest vestligt orienterede del af Ex-Jugoslavien. Men alkoholmisbrug er i mange familier et stort problem. Også arbejdsløshed skaber store problemer i Slovenien.

Kvindernes Internationale Bededag opfordrer os til at stå sammen i bøn og handling med kvinderne, med hele befolkningen i Slovenien. Forskellige kvinder fortæller i gudstjenesten om deres egen baggrund og om de præcise udfordringer, de har i deres hverdag.

Befolkningen i Slovenien er noget sammensat. Flertallet er slovenere, men der bor også mange fra Ex-Jugoslavien samt ungarere og italienere.

Det officielle sprog er slovensk, men ungarsk og italiensk er også officielle sprog.

Der bor godt 2 millioner i Slovenien, og landet er halvt så stort som Danmark.

På hjemmesiden www.kvindebededag.dk vil man en lille månedstid inden Bededagen kunne finde de steder, hvor den afholdes.


 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 76 12 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk