”Kærlighed og kildevand - kærlighedsbilleder i moderne litteratur” / Kirkehøjskole
 

Foredrag

”Kærlighed og kildevand - kærlighedsbilleder i moderne litteratur” / Kirkehøjskole

26/10-19 10:15 til 11:45

”Forsoning i praksis – eller da Gud tog bussen”

Gudmund Rask Pedersen, sognepræst

Den kristne næstekærlighedstanke bliver med afsæt i Jesu lignelse om Den Barmhjertige Samaritaner ofte beskrevet som et ”du skal elske!” (Befalingsteologi). Men det er med afsæt i netop denne fortælling tydeligt, at kristendommen, hvad angår tanken om næstekærlighed, måske endda først og fremmest taler om min næste, som den der viser mig kærlighed, barmhjertighed. ”Vi har alting selv, men vi låner det af hinanden.” (Kerstin Ekman). Vi har noget at øse af. Herunder poesien og den skønne litteratur.

Kirkehøjskolen er et fællesprojekt for Skads Provsti, og foredragene arrangeres i samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet. De enkelte foredrag kan høres uaf hængigt af hinanden og foregår i sognehuset ved Vor Frelsers Kirke, Kirkegade 24, 6700 Esbjerg. Der er gratis adgang. 

Kaffe og te kan købes i pauserne.

 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 76 12 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk