Forsiden
 

Skads Provsti

I Skads Provsti har vi både de smukke og typiske middelalder kirker såvel som de helt moderne kirker. Det er altså et sted, hvor man tænker kirke i enhver generation, for at blive ved med at have et sted at møde i både glæde og sorg.

Provstiets kirker - Tryk her

Provstiets kalender

Kort over Provstiet

Find sognene i provstiet på kortet
Sogne i Skads Provsti


Pressemeddelelse:

Alle Menighedsrådsvalg i år i Skads Provsti er aflyst - pladser er besat efter dialog blandt fremmødte ved orienterende møder, som blev arrangeret af de enkelte menighedsråd.  

Selvom der flere steder har været tradition for valg er alle menighedsrådsvalgene i år aflyst. Ved fristens udløb for indlevering af lister til menighedsrådsvalgene stod alle valgbestyrelser nemlig med kun 1 liste.

Menighedsrådsvalgene skal sikre folkekirkemedlemmernes demokratiske ret til at vælge repræsentanter til menighedsrådene. Kravene til opstilling af en liste er, at der skal være mindste én menighedsrådskandidat på en sådan liste og mindst 5 stillere skal melde sig til at bakke op om listen. Trods disse lempelige krav for opstilling af lister, har der altså kun været en liste for hver af de 18 sogne i Skads Provsti.

Menighedsrådsarbejdet og andet frivilligt arbejde i sognene er en grundstenen i Den Danske Folkekirke og det er glædeligt, at der er så stor interesse, at pladserne i menighedsrådene har kunnet fyldes så godt op.

Kræn Christensen, provst


Daniel Ettrup Larsen er stiftspræst for Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe stift

Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift (FTC) har til huse i Kvaglund sogn i Esbjerg og blev officielt åbnet den 23. august 2012.  

Folkekirkens Tværkulturelle center (FTC) tilbyder fællesskab på tværs af kultur og religion. Hver uge foregår der en række aktiviteter i "Det internationale Hus" bag Kvaglund Kirke i Esbjerg. På den måde ønsker kirken at skabe fællesskaber, hvor mange nationaliteter er repræsenteret.

Folkekirkens Tværkulturelle Center har sin egen hjemmeside www.ftc-ribestift.dk her kan du læse meget mere om arbejdet.


Ribe Stifts hjemmeside

Skads Provsti er en del af Ribe Stift.

Link til Ribe Stifts hjemmesideHvad er barnets navn?

Folder om dåb, babysalmesang, legestue og spaghettigudstjenester i provstiet. 


 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 76 12 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk